Annons

Så kan svenska politiker rädda havsmiljön

När svenskarna tillfrågas av statsvetarna vid Göteborgs universitet om saker de är oroliga för inför framtiden så anger 39 procent att de är mycket oroade för en försämrad havsmiljö. Samma siffra för hög arbetslöshet är 41 procent. Vi tar fasta på denna oro i en ny rapport som visar att det finns mycket att vinna på en smart och nytänkande havspolitik. Det skriver Mikael Karlsson, Naturskyddsföreningen.

Under strecket
Publicerad

EU:s fiskereform har efter flera års debatt äntligen beslutats så nu är det dags för Sverige att göra sitt för levande hav. Riksdag och regering kan med en rad enkla åtgärder göra mycket för att snabbt bidra till att rädda Östersjön och Västerhavet.

Tyvärr har det inom vissa delar av miljöpolitiken etablerats en bild av att det är EU som styr och bestämmer. Medlemsländernas ansvar skulle begränsa sig till att påverka utformningen av reglerna och att genomföra dem. Utrymmet för nationella initiativ uppfattas som ytterst begränsat.

Annons
Annons
Annons