Annons

Så kan stödet till landsbygden bli bättre

Svenskt jordbruk kan gå en ljusare framtid till mötes, även med minskade stöd. Det avgörande är att stöden på ett bättre sätt riktas mot ett klimat- och landskapsmässigt hållbart jordbruk, skriver docent Karl-Ivar Kumm som nyligen presenterat en rapport i ämnet på uppdrag av Naturvårdsverket.

Publicerad
Foto: CHRISTINE OLSSON/SCANPIX

De miljarder som gått till det svenska landsbygdsprogrammet har gett alltför liten nytta enligt Ewa Rabinowicz, SLU (
Brännpunkt 5/8). För att förbättra kostnadseffektiviteten föreslår hon att stöden riktas mera till landsbygdens hela näringsliv och mindre till jordbruket. Andra SLU-forskare menar däremot att stöden behövs för att bevara ett rikt odlingslandskap (
Brännpunkt 9/8). Man framhåller också betydelsen av att utveckla jordbrukets produktionskapacitet och vårda den jord vi fått att förvalta. Men vad skall göras för att få till stånd en sådan positiv utveckling även om jordbruksstöden måste minska åtminstone på längre sikt?

Foto: CHRISTINE OLSSON/SCANPIX Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons