Annons

”Så kan sjuksköterskors fortbildning förbättras”

Huvudproblemet med sjuksköterskornas vidareutbildning är att den har blivit en akademisk utbildning som hanteras av högskolor med högskoleverket som tillsynsmyndighet. Låt i stället landstingen eller regionerna sköta sjuksköterskornas vidareutbildning, skriver före detta överläkaren Lars Raxell.

Publicerad
Foto: Tomas Oneborg

Sedan flera år har bristen på vidareutbildade sjuksköterskor varit ett problem för sjukvården. Alltför få sjuksköterskor väljer att vidareutbilda sig. Genom att låta sjukvårdshuvudmännen överta ansvaret för sjuksköterskornas vidareutbildning från högskolorna skulle bristen på sikt kunna hävas och utbildningen samtidigt få en mer verksamhetsanpassad utformning.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Lars Raxell

Foto: Privat Bild 2 av 2
Annons
Annons
Annons