Annons

”Så kan kommunerna frigöra pengar på sikt”

Januaripartiernas företrädare har meddelat att de vill skjuta till 5 miljarder till välfärden. M, KD och V vill lägga ytterligare 2,5, miljarder.
Januaripartiernas företrädare har meddelat att de vill skjuta till 5 miljarder till välfärden. M, KD och V vill lägga ytterligare 2,5, miljarder. Foto: Malin Hoelstad

Betydande besparingar kan göras genom samverkan mellan kommunerna. Det bör ligga i statens intresse att få fart i detta utvecklingsarbete, skriver Bengt Gustafsson, tidigare vd i kommunalt samverkansbolag och kommunpolitiker.

Under strecket
Publicerad
Bild 1 av 1

Sverige når nu den finansiella skärningspunkt där kommuner och regioner inte längre kan fullfölja sina åtaganden med nuvarande skatte- och avgiftsintäkter. Regeringen föreslår 5 miljarder kronor medan M, KD och V vill se ytterligare 2,5 miljarder till välfärden. Nya miljarder till kommuner och regioner kan ge önskad effekt på kort sikt men riskerar också att leda till ytterligare cementering av de grundläggande strukturella problem som finns i framför allt kommunsektorn.

Sverige hade i början av 60-talet över 1 000 kommuner. Som en följd av de genomgripande välfärdsreformer, miljonprogram och reformer av arbetslivet som genomfördes under 60-talet var det inte möjligt för alla små kommuner att hantera de kraftigt ökande åtaganden som blev följden. Kommunerna tvingades börja tänka i termer av volymer, skalfördelar och andra mått på hur de gemensamma resurserna skulle hanteras. 60- och 70-talen kom att präglas av massiva kommunsammanslagningar för att redan i slutet av 70-talet hamna på dagens nivå vad gäller antalet kommuner.

Annons
Annons
Annons