Annons

”Så kan förebyggande vården förbättras”

Över hälften av Europas pensionärer har minst två kroniska sjukdomar, skriver författarna.
Över hälften av Europas pensionärer har minst två kroniska sjukdomar, skriver författarna. Foto: Bertil Ericson/TT

Trots att prevention skulle ge både bättre hälsa och ekonomiska besparingar satsas bara 4 procent av den totala sjukvårdsbudgeten på preventiva åtgärder. En av utmaningarna är att identifiera högriskindivider. Vår pilotstudie visar ett effektivt sätt att nå dems, skriver styrelsen för Forum för Välfärd.

Under strecket
Publicerad

Den svenska hälso- och sjukvården står sig väl i internationella jäm­förelser. Sjukvården är viktig för att hela samhället ska fungera. Ibland blir vi bekymrade över att den offent­liga debatten för sällan handlar om välfärdens verkliga utmaningar, för trots goda resultat finns det utrymme för förbättringar. En avsevärd del av befolkningen lever i dag med sjukdomar som kan förebyggas. Med livsstils­förändringar går det enligt WHO att förebygga 30 procent av cancerfallen och 80 procent av hjärt-kärlsjukdomarna.

Av Europas vuxna befolkning lider mer än var tredje person av kroniska sjukdomar. Över hälften av Europas pensionärer har minst två kroniska sjukdomar. Uppskattningsvis 400 000 personer i Sverige har diagnostiserad diabetes och cirka 15 procent lider av hjärt-kärlsjukdomar. Utöver det stora individuella lidandet genererar dessa sjuk­domar höga kostnader för samhällets vård, ungefär 70 miljarder kronor per år. Trots att prevention skulle ge både bättre hälsa och ekonomiska besparingar satsas bara 4 procent av den totala sjukvårdsbudgeten på preventiva åtgärder.

Annons
Annons
Annons