Annons
X
Annons
X

Så kan fler få efterlängtade barn

Det är viktigt att unga män och kvinnor inte bara informeras om hur de skyddar sig mot oönskade graviditeter, utan också om vikten av att börja i tid för att öka chansen att få efterlängtade barn. Samtidigt bör samhället bättre kunna bidra med behandling av ofrivillig barnlöshet, och åtgärda de stora geografiska skillnader som finns i dag. Det skriver fertilitetsläkarna Britt Friberg och Matts Wikland.

I dag har vi ett system där par boende i ett landsting erbjuds ett offentligt finansierat IVF-försök medan par som bor i ett annat landsting kan få göra tre IVF-försök.
Britt Friberg och Matts Wikland

Vi behöver fler nya medborgare i Sverige. Om inte annat för att klara den framtida försörjningsbördan i ett land med en allt större andel äldre invånare. I dag finns cirka en halv miljon svenskar över 80 år, om 20 år är de 800 000. Samtidigt pekar Statistiska Centralbyråns prognoser på en svag nedgång av antalet födda under de närmaste åren.

Så varför inte underlätta för unga kvinnor och män som vill skaffa barn?

Annons
X

Som fertilitetsläkare träffar vi dagligen förväntansfulla par som hoppas att vi ska kunna hjälpa dem med deras just nu högsta önskan i livet: Att få barn.

Och många gånger kan vi det! Åtskilliga av de par som kommer till oss föder så småningom en son eller dotter – och samhället har fått en ny och lönsam medborgare. Det finns många studier som visar att barn är en plus-affär.

Men mer kan göras för att främja barnafödandet i Sverige. Vi föreslår två konkreta insatser:

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  1. Unga kvinnor och män har länge fått lära sig att skydda sig från oönskade graviditeter. Det är bra, men det är lika viktigt att informera om önskade graviditeter.

  I dag är genomsnittsåldern för förstagångsföderskor i Sverige 28 år. Redan i denna ålder har fertilitetskurvan börjat dala. Kvinnor är som mest fruktsamma i 25-årsåldern, därefter minskar fruktsamheten. Vid 35 avtar fruktsamheten snabbt och är låg när kvinnan närmar sig 40 år. Budskapen till unga människor är därför:

  • Vänta inte med familjebildning.

  • Tro inte att behandlingar för att bli gravid alltid lyckas.

  • Om du och din partner behöver hjälp till graviditet är chansen att lyckas större ju yngre ni är.

  2. Bli tydligare med att ofrivillig barnlöshet faktiskt är en sjukdom och därtill en av de vanligaste sjukdomarna i åldrarna 20–42 år.

  Orsaken till problem kan ligga hos kvinnan (30 procent av fallen), hos mannen (30 procent), en kombination av avvikelser hos båda parter (10 procent). För resterande 30 procent finner man ingen orsak till ofruktsamheten. Par som inte lyckats få barn på egen hand efter att ha försökt i ett år, räknas som ofrivilligt barnlösa. Så många som var sjätte par drabbas av ofrivillig barnlöshet.

  Den i dag effektivaste metoden att hjälpa ofrivilligt barnlösa att få barn är provrörsbefruktning (IVF). Det är ingen garanti för att IVF lyckas, men ungefär var tredje par får sitt efterlängtade barn.

  En majoritet av paren kommer dock att behöva fler än en behandling. Problemen och förutsättningarna kan se väldigt olika ut, och precis som för de flesta andra sjukdomar bör behandlingen och om denna måste upprepas utgå från det individuella behov som varje enskilt par har.

  Men så fungerar det inte i dag. Istället avgörs antalet IVF-försök på politisk nivå. Det är landstingen som tar beslutet, och därför har vi i dag ett system där par boende i ett landsting erbjuds ett offentligt finansierat IVF-försök medan par som bor i ett annat landsting kan få göra tre IVF-försök förutsatt att det finns medicinska förutsättningar att lyckas.

  Det lyfts ibland fram farhågor om att ett system som utgår från patientens unika medicinska behov och förutsättningar skulle leda till ett oändligt antal IVF-behandlingar och spräckta budgetar. Men erfarenheter från andra länder talar emot det. I till exempel Australien erbjuds alla ofrivilligt barnlösa par obegränsat antal IVF-behandlingar, ändå ligger det genomsnittliga antalet IVF-behandlingar på 3,8/par.

  Behandlingen av ofrivillig barnlöshet står i Sverige för 0,21 procent av en sjukvårdsbudget på 300 miljarder (2008). Här borde vi kunna erbjuda mer. Barn tillför ett stort värde inte bara för sina föräldrar utan även till samhället.

  BRITT FRIBERG

  överläkare och docent Reproduktionsmedicinskt Centrum, Malmö, och Kvinnokliniken vid Skånes Universitetssjukhus i Lund. Ordförande arbets- och referensgrupp fertilitet inom svensk Förening för obstetrik & gynekologi

  MATTS WIKLAND

  docent i obstetrik och gynekologi vid Sahlgrenska akademin, Göteborg

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X