Annons
X
Annons
X

”Så kan en minskad flyttskatt finansieras”

Genom att begränsa en sänkning av ränte­avdraget till endast nya lån skonas de hushåll som redan köpt sitt hem under rådande förutsättningar. Därmed försvinner det poli­tiska priset att växla sänkt ränte­avdrag mot minskad flyttskatt. Det skriver Jakob Eliasson, Villaägarna.

Partiernas bostadspolitiska samtal
[object Object]
Det finns en risk att de bostads­politiska samtalen lägger en död hand över bostadsmarknaden, skriver Jakob Eliasson. Foto: Tomas Oneborg

DEBATT | BOSTADSPOLITIK

Moderaterna har tagit fasta på den insikten, och profilerar sig som ränteavdragets beskyddare.

Den som följer den bostadspolitiska debatten har sett att flera på senare tid har föreslagit växling mellan flyttskatter och ränteavdrag. Sverige har Europas högsta flyttskatter, vilket sänker rörligheten på bostadsmarknaden. Äldre bor kvar i för stora hus, eftersom privat­ekonomin påverkas negativt av en flytt. Därmed kan inte barnfamiljer flytta in, vilket i sin tur förhindrar dem som vill skaffa sitt första egna boende att flytta in i barnfamiljens (trånga) hem.

Lägre flyttskatt skulle starta flyttkedjor som gynnar alla. Inte konstigt att så många pekar ut detta som den mest angelägna reformen på bostadsmarknaden.

Annons
X

I den mån detta inte finansieras av sig självt – fler flyttande skulle kompensera för den lägre skatte­satsen vad gäller statens intäkter – föreslås sänkta ränteavdrag betala saken. Bostadsminister Mehmet Kaplan är en av förespråkarna för en sådan reform.

Problemet är att sänkta ränteavdrag förändrar förutsättningarna för livets största affär i efterhand. Hushållen har räknat med dem i budgivningen, vilket drivit priserna uppåt. Att sänka dem skulle skapa privatekonomiska problem för hushållen. SR Ekot och Kaliber har visat att det finns 65 000 hushåll som är under riskgränsen för fattigdom som har ränte­avdrag på över 500 kronor per månad. Mer än hälften av dem är barnfamiljer. En sänkning slår också mot konsumtion och tillväxt, och är därtill ett löftesbrott som väljarna sent skulle glömma. Det politiska priset att sänka ränteavdragen är rätteligen högt, eftersom det handlar om tryggheten i boendet.

Moderaterna har tagit fasta på den insikten, och profilerar sig som ränteavdragets beskyddare. Därmed tycks förutsättningarna att nå någonvart med frågan i de blocköverskridande bostadspolitiska samtalen dåliga.

Det finns emellertid en väg ut ur dödläget. Genom att begränsa sänkningen av ränteavdraget till endast nyupptagna lån, skonas de hushåll som redan köpt sitt hem under rådande förutsättningar. Därmed försvinner det politiska priset att sänka ränte­avdraget.

Effekten på den fortsatta prisbildningen och hushållens framtida skulder blir dock densamma. ­Mindre låneutrymme ger lägre priser och lägre ­skulder över tid. I takt med att alla hus har omsatts har de lägre ränteavdragen fasats in långsamt och med varje enskild köpares godkännande. En smidigare infasning av lägre ränteavdrag är svår att tänka sig.

Det finns en risk för inlåsningseffekt när nya lån uppfattas som sämre än gamla, men det är egentligen en illusion som marknaden snart genomskådar. Priserna på marknaden är nämligen ett kommunicerande kärl i sammanhanget. X kronor i räntekostnad motsvarar visserligen ett lägre lån, men kan köpa lika många kvadratmeter boende före eller efter sänkningen av avdragen. Sänkta flyttskatter kommer dessutom att höja omsättningen och öka rörligheten.

Ytterligare en aspekt av sänkta flyttskatter måste påpekas. Ju mer sannolikt det förefaller en presumtiv säljare att flyttskatterna kommer att sänkas, desto mer benägen är hen att vänta med försäljningen till dess så sker. Det finns alltså en risk att de bostads­politiska samtalen lägger en död hand över bostadsmarknaden, till dess ett resultat presenteras. Därför borde regering och opposition redan nu deklarera att en sänkning av flyttskatterna kommer tillämpas retroaktivt, säg för hela 2016.

Lägre flyttskatter och sänkta ränteavdrag ses av många som sunda reformer. Det är svårt att se ett elegantare sätt att genomföra båda än det vi föreslår.

Jakob Eliasson

samhällspolitisk chef, Villaägarnas Riksförbund

Jakob Eliasson Foto: Jeanette Hägglund
Annons
Annons
X

Det finns en risk att de bostads­politiska samtalen lägger en död hand över bostadsmarknaden, skriver Jakob Eliasson.

Foto: Tomas Oneborg Bild 1 av 2

Jakob Eliasson

Foto: Jeanette Hägglund Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X