Annons

Sänk kostnaderna med rätt molnleverantör

Här är viktiga tips till dig som e-handelsaktör inför valet av molntjänstleverantör.
Här är viktiga tips till dig som e-handelsaktör inför valet av molntjänstleverantör.

Marknaden för moln- och infrastrukturtjänster är under snabb utveckling och antalet leverantörer är många. En viktig fråga att ställa inför valet av tilltänkt partner är huruvida de har den verksamhetsförståelse och erfarenhet som krävs för att stärka just er affärsmodell.

 Med en molntjänst kan du snabbt lägga till resurser utan avbrott eller att ta interna resurser i anspråk.

Med en molntjänst kan du snabbt lägga till resurser utan avbrott eller att ta interna resurser i anspråk.

Alla branscher kommer med sina behov och krav. Utmärkande för e-handelsplattformar är bland annat de många kunderna. Uppsättning, drift och underhåll kommer då med en del specifika krav, exempelvis att kunna utöka vissa delar av IT-infrastrukturen horisontellt medan andra delar behöver skalas upp vertikalt.

En annan rent praktisk utmaning för just plattformsbolag är att kunna erbjuda spridda IP-adresser till alla sina kunder. Inför valet av leverantör bör du explicit efterfråga tidigare erfarenhet av liknande verksamheter och IT-miljöer, för att säkerställa en anpassad lösning och ett samarbete som gör er mer konkurrenskraftiga.

Du som är e-handlare bör välja en partner som kan hjälpa till att effektivisera webbplatsen, snabba upp applikationsdriften och säkerställa tillfälliga toppar i trafiktrycket vid exempelvis högtider och realisationer, men även oplanerade händelser i omvärlden.

 Med en molntjänst kan du snabbt lägga till resurser utan avbrott eller att ta interna resurser i anspråk.

Med en molntjänst kan du snabbt lägga till resurser utan avbrott eller att ta interna resurser i anspråk.

Låga marginaler ställer extra krav på molnlösningar

Med en molntjänst kan du snabbt lägga till resurser utan avbrott eller att ta interna resurser i anspråk.

Det finns uppenbara kostnadsfördelar med molnet i det att du inte behöver investera i en egen servermiljö och ett tekniskt team för drift, underhåll och utveckling. En lika viktig besparing för en e-handelsaktör – givet utsattheten för svängningar i efterfrågan – är den skalbarhet som de flesta molntjänster i dag erbjuder.

I molnet kan du snabbt lägga till resurser utan avbrott eller att ta interna resurser i anspråk. När du inte längre behöver resurserna kan du lika enkelt koppla bort dem. Se till att inte låsa in er i avtal med dyra klausuler som faller ut när ni önskar avsluta samarbetet, eller som gör det omöjligt att byta till en annan leverantör. Det ska vara enkelt att flytta mellan moln vid behov.

Med molnet kan du expandera din IT-miljö i den takt och på det sätt som verksamheten faktiskt växer (eller inte växer), istället för att på förhand ta kostnaden för en servermiljö som ni kanske inte hinner växa in i innan den blivit omodern. Säkerställ också att leverantören kan erbjuda en elasticitet i sina tjänster, genom att låta användningen och därmed också kostnaderna följa e-handelns naturligt inbyggda toppar och dalar. Med rätt molntjänst betalar du bara för den plats och kraft som du faktiskt använder, när du använder den.

Svenskt och säkert – för din och dina kunders skull

Det finns ett stort värde i att välja en svensk partner när det gäller dataintegritet och lagring av information. En vanlig missuppfattning är att de utländska IT-jättarnas etablering av datacenter på svensk mark kringgår problematiken, men det är alltså molntjänstbolagets hemvist som avgör vilken lagstiftning som både er och era kunders data lyder under. Det är bara med en helsvensk molntjänstleverantör som ni kan försäkra era kunder om dataskydd under svensk lagstiftning och europeiska GDPR.

Annons
Detta är en annons från Binero, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.