Annons

Det traditionella kontorsjobbet förändras

Att arbeta är inte längre synonymt med att åka till kontoret. Istället väljer allt fler företag att låta anställda arbeta från där det passar dem just då. Men att ta steget från kontor till kontorsfritt kräver mod.

– Det är viktigt att sätta upp mål för varje anställd och sedan följa målen, säger Christian Strömlid, marknadschef på Telenor Företag.

(uppdaterad)
Testa dig fram. Var inte rädda för att prova nya digitala lösningar, men ta små steg framåt.
Testa dig fram. Var inte rädda för att prova nya digitala lösningar, men ta små steg framåt.

Det svenska näringslivet digitaliseras i en rasande fart. Det gör att det skapas möjligheter för ett mer fritt arbetssätt. Det traditionella kontorsjobbet har antagit nya former och fler väljer att jobba fritt, med hjälp av den nya tekniken. Christian Strömlid och hans kollegor på Telenor Företag identifierade tidigt att allt fler företag i Sverige blivit intresserade av mer flexibla lösningar.

– I Sverige har vi sedan många år anammat ett mobilt arbetssätt med mobila arbetsverktyg, men i dag när vi träffar kunder handlar diskussionen mer om vad de vill få ut av tekniken, snarare än vilka produkter de vill ha, säger han.

För att kunna förändra synen på kontoret på ett företag, hur ska man tänka?

– Jag tycker att det viktigaste är att man ska sätta upp vilka mål man har med verksamheten, särskilt med kontorsfriheten. Har man särskilda mål för en anställd så kan man ge mer frihet. Exempelvis att att en viss mängd arbetsuppgifter ska vara klara till en viss dag. Då är det enkelt, men tydligheten är viktigt.

Här är 5 tips från Telenor Företag på hur ditt företag kan bli mer kontorsfritt:

1. Fundera på kontorets funktion – idag och i framtiden. Skulle ni tjäna på att arbeta mer flexibelt och låta medarbetarna variera mellan olika arbetsmiljöer beroende på var de bäst löser den aktuella arbetsuppgiften? Vilken roll skulle då det fysiska kontoret få? Kanske är det en plats som lämpar sig bäst för möten, lärande och inspiration?

2. Kartlägg era digitala verktyg, allt från program och tjänster för kommunikation och samarbete till tekniska verktyg, och utvärdera nyttan av dem. Vilka hjälpmedel tillför något till verksamheten och vilka skulle ni kunna välja bort? Vad skulle ni behöva för att bli mer effektiva och produktiva?

3. Testa er fram. Var inte rädda för att prova nya digitala lösningar, men ta små steg framåt. Definiera en testperiod för en tjänst, med ett tydligt start- och slutdatum, och gör sedan en utvärdering av resultatet. Om ni bestämmer er för att fortsätta – diskutera tillsammans hur den nya tjänsten ska användas och hur ni säkerställer att alla medarbetare verkligen börjar använda den.

4. Ge förtroende – och var tydlig. Ett flexibelt arbetsliv bygger på att ledningen litar på att medarbetarna utför sitt arbete, oavsett var och när det sker. Var därför extra tydlig med vilka mål och vilken inriktning som gäller, både för enskilda arbetsuppgifter/projekt och för företaget som helhet.

5. Var uthållig. Att förändra ett arbetssätt och implementera nya digitala verktyg tar tid. Det kan därför – på kort sikt – vara svårt att se de positiva effekterna på produktivitet och effektivitet. Men genom att ha tålamod och satsa på kontinuerlig uppföljning och utvärdering så har ni goda chanser att se positiv utveckling och långsiktiga resultat.

Ta de första stegen till ett effektivare digitalt och flexibelt arbete. Ladda ladda ner Telenors guide, så får du konkreta tips, som hjälper till kontorsfrihet. Klicka här!

Vill du veta mer om kontorsfrihet eller djupdyka i Telenors rapport? Klicka här.

Testa dig fram. Var inte rädda för att prova nya digitala lösningar, men ta små steg framåt.

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X