Annons

”Så kan chefsjobb locka fler kvinnor”

För att locka fler kvinnor till chefsuppdrag måste chefsrollen moderniseras och förändras. Förutom möjlighet att kombinera karriär med familjeliv efterlyser morgondagens chefer ett utmanande arbete som bidrar till den personliga utvecklingen och som upplevs meningsfullt, skriver ordförandena i sex Saco-förbund.

Under strecket
Publicerad

Fler kvinnor än män har en akademisk utbildning. Trots det är andelen kvinnor i ledningsbefattning blygsamma 43 procent bland akademiker, skriver artikelförfattarna.

Foto: Tomas Oneborg

Fler kvinnor än män har en akademisk utbildning. Trots det är andelen kvinnor i ledningsbefattning blygsamma 43 procent bland akademiker, skriver artikelförfattarna.

Foto: Tomas Oneborg
Fler kvinnor än män har en akademisk utbildning. Trots det är andelen kvinnor i ledningsbefattning blygsamma 43 procent bland akademiker, skriver artikelförfattarna.
Fler kvinnor än män har en akademisk utbildning. Trots det är andelen kvinnor i ledningsbefattning blygsamma 43 procent bland akademiker, skriver artikelförfattarna. Foto: Tomas Oneborg

Lika förutsättningar för kvinnor och män i arbetslivet är positivt för svensk arbetsmarknad. Det gäller inte minst könsbalansen mellan cheferna på arbetsplatser. Steg för steg blir chefskåren också mer jämställd. Även om utvecklingen går i rätt riktning går det för långsamt. Fortfarande dominerar män i de flesta branscher. På de högsta chefspositionerna är frånvaron av kvinnor påfallande.

Annons
Annons
Annons