Annons

Så kan äldreomsorgen utvecklas

Äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar. Men även om dagens system fungerar relativt bra är det långt ifrån färdigbyggt, skriver nationalekonomerna Mats Bergman och Henrik Jordahl i en ny ESO-rapport.

Under strecket
Publicerad

För en kvarts miljon människor ger äldreomsorgen oumbärlig hjälp i tillvaron. För 25 år sedan utfördes omsorgen nästan uteslutande i offentlig regi – i dag förekommer privat drift i ungefär hälften av landets kommuner. Framväxten av en marknad för äldreomsorg har tidvis varit omdiskuterad. Anekdotiska skräckexempel har använts som argument för att omsorgen borde bedrivas enbart i offentlig regi – eller i vart fall inte av vinstsyftande företag. Vår bedömning är dock att äldreomsorgen lämpar sig förhållandevis väl för privatiseringar.

Kostnader och kvalitet har inte förändrats på något drastiskt sätt till följd av konkurrensutsättningen. Kostnaderna är ungefär desamma för privat och offentlig drift och de har inte påverkats nämnvärt av om andelen privata utförare är hög eller låg. Enligt de flesta av Socialstyrelsens kvalitetsmått presterar de privata utförarna bättre, men personaltätheten är något högre i offentlig regi. De äldre är ungefär lika nöjda med privata som med offentliga utförare och starkt positiva till möjligheten att välja utförare. En forskningsstudie med en av oss (Bergman) som medförfattare visar också att en i sammanhanget inte oväsentlig faktor – de äldres överlevnad – förbättras en aning när äldreboenden konkurrensutsätts.

Annons
Annons
Annons