Annons

Så hittar du de som inte aktivt söker jobb

Foto: Colourbox

Det senaste året har Blocket Jobb blivit en av Sveriges populäraste rekryteringsplatser för högutbildade personer.
– Det är den arbetssökandes marknad och konkurrensen om de bästa är stor, säger rekryteringschefen Maria Nyberg på SCA.

Colourbox
Foto: Colourbox

För Svenska Cellulosa Aktiebolaget, SCA – ett skogsbolag med cirka fyra tusen anställda i Norrland – är det en utmaning att hitta kompetenta jobbkandidater: ingenjörer, IT-specialister, mellanchefer och ekonomer. Våren 2021 vände de sig till Blocket Jobb i ett steg att attrahera fler av marknadens eftertraktade talanger.
– Det är en stor brist på kvalificerade människor i världen, det finns helt enkelt för få samtidigt som den arbetsföra befolkningen minskar, så det har varit en utmaning, säger Maria Nyberg, rekryteringschef på SCA. Sedan är det ännu svårare för oss med tanke på vår geografiska placering.

Blocket – tidigare förknippat med en köp- och säljmarknad – har sedan lanseringen av Blocket Jobb främst kopplats samman med enklare arbeten. Senaste åren har ett tydligt skifte skett: hit vänder sig nu några av landets ledande företag för att hitta stjärnor inom det så kallade white collar-segmentet: tjänstemannasektorn – högutbildade akademiker, specialister och ledare.
– Blocket är en av Sveriges största hemsidor och når fem miljoner unika besökare varje vecka. Man pratar mycket om aktiva kontra passiva jobbsökare: folk som är ute och söker jobb för att de är arbetslösa eller trötta på sin chef, och arbetsföra svenskar som har en anställning men som kan tänka sig att byta jobb. Nära 80 procent sägs vara öppna för att ta ett nytt jobb om rätt erbjudanden dyker upp, säger Tom Henriksson, säljchef på Blocket Jobb.

Colourbox
Foto: Colourbox

Vilka är fördelarna med Blocket Jobb?
– Vänder du dig som rekryterare till en jobbsajt når du endast de som aktivt söker jobb. På Blocket är nästan varannan svensk inne varje vecka för att exempelvis köpa en bil, sälja en båt eller byta en lägenhet. Lärare, ingenjörer, förskolepedagoger, säljare. Här når du även de som inte aktivt söker, dessutom i sin digitala vardag.

Foto: Colourbox

De högutbildade tjänsterna har tidigare varit exklusiva för rekryteringsfirmor och så kallade head hunting-bolag.
– Det är ofta dyrare rekryteringar eftersom man anlitar konsulter för att hitta de som man vill anställa. Jag har pratat med IT-utvecklare som fått stänga av sociala medier för att de får så många meddelande från rekryterare. De är rockstjärnor på arbetsmarknaden. Blocket Jobb kan hjälpa arbetsgivare att exponeras specifikt för målgruppen de söker. Vi har allt från enklare annonser till digitala tjänster specialgjorda för att hitta och attrahera rätt kandidater. Vill du exempelvis hitta en ekonom så känner de av var ekonomer befinner sig på sajten.

Kärnan i SCA:s verksamhet är Europas största privata skogsinnehav. Kring detta har de byggt en affärsmodell som bland annat erbjuder förpackningspapper, massa, trävaror och förnybar energi. För företaget har steget till Blocket Jobb varit ett sätt att följa talangerna.
– Vi har prövat söka medarbetare till smalare tjänster inom exempelvis IT och fått bra respons med kandidater inom den ändå smala målgruppen, säger Maria Nyberg. Det är svårt att få tag på specialistkompetens inom alla områden och vi behöver hänga med hur kandidatmarknaden rör sig.

Annons
Detta är en annons från Blocket Jobb, den är inte skriven av journalisterna på SvD:s redaktion.