”Så hade Sverige sett ut utan fackförbund”

Ann-Therése Enarsson och Carl Melin från Futurion, fackförbundet TCO:s tankesmedja.
Ann-Therése Enarsson och Carl Melin från Futurion, fackförbundet TCO:s tankesmedja. Foto: Pressbilder

Utan fackföreningar skulle de svenska lönerna vara betydligt lägre. För en genomsnittlig arbetstagare handlar det om ungefär 60 000 kronor om året, skriver Ann-Therése Enarsson och Carl Melin, Futurion.

Under strecket
Publicerad
Annons

Genom den nordiska arbetsmarknadsmodellen – eller partsmodellen som den också kallas – hittar arbetsgivare och arbetstagare lösningar som är anpassade för olika företag och branscher. Detta skapar en större flexibilitet än system där politikerna detaljstyr arbetsmarknaden genom lagar, eller där arbetsgivarna fritt kan bestämma arbetsvillkoren. Starka fackföreningar bidrar till att avtalen tillvaratar arbetstagarnas intressen.

För att få en bättre förståelse om fackföreningarnas roll i arbetslivsutvecklingen har Futurion gett analysföretaget WSP i uppdrag att genomföra en kontrafaktisk studie av hur Sverige skulle se ut om vi inte hade haft någon fackföreningsrörelse. I rapporten ”Om facket inte fanns” undersöks detta med avseende på dess effekter på lönerna, inkomstfördelningen, produktiviteten och sysselsättningen i Sverige.

Annons
Annons
Annons