Krönika

Anna-Malin Karlsson:Så glider vi undan ansvar för en åsikt

Under strecket
Uppdaterad
Publicerad
Annons

I sociala medier cirkulerar med jämna mellanrum enkla personlighetstest. Man svarar på frågor och får sedan en beskrivning av sin personprofil. Karakteristiken utgår vanligen från ett antal axlar, som den mellan inåtvänd och utåtvänd och den mellan att tänka och att känna. Inte bara i dessa test utan i allmänhet finns en föreställning om att det inre och det yttre är åtskilda, liksom om att förnuft och känsla är motsatta poler.

Två nya språkvetenskapliga avhandlingar bidrar på olika sätt till att komplicera den här bilden. Lina Nyroos i Uppsala har undersökt hur vi intar olika roller i samtal. En av studierna handlar om uttryck som jag känner att och det känns som att. I likhet med andra samtalsforskare kan Nyroos visa att känna sällan har att göra med inre, privata emotioner. Istället handlar det ofta om att uttrycka en åsikt.

Annons
Annons
Annons