Annons

Så går biståndspengarna till terror mot Israel

Publicerad

Den 13 april i år kungjordes den nya lag som reglerar den palestinska myndighetens löneutbetalningar till terrorister och andra i israelisk fångenskap. Myndighetens tidning
Al-Hayat Al-Jadida redogjorde detaljerat för reglementet (15/4):

”Varje fånge garanteras månatlig lön, att betalas direkt till denne eller dennes familj, på villkor att denne inte redan uppbär lön från annan myndighet” hette det. ”Minimilönen, att betalas från fångenskapens första dag, är 1400 shekel. De som suttit fängslade mellan 3 och 5 år får 2000 shekel. Från 5 och upp till 10 år ges 4000 shekel.” Efter 30 år har man rätt till 12000 i månaden. Därutöver kommer tillägg för fångar som är gifta, som har barn eller som bor inne i Israel, tillägg för juridiska omkostnader, ersättning för kläder, samt bidrag för universitetsstudier i fångenskapen. Vidare erbjuds frisläppta fångar som suttit fem år fri eller rabatterad utbildning samt gratis sjukförsäkring.

Annons
Annons
Annons