X
Annons
X

Så går biståndspengarna till terror mot Israel

undefined

Den 13 april i år kungjordes den nya lag som reglerar den palestinska myndighetens löneutbetalningar till terrorister och andra i israelisk fångenskap. Myndighetens tidning
Al-Hayat Al-Jadida redogjorde detaljerat för reglementet (15/4):

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X