Annons
X
Annons
X

Så går biståndspengarna till terror mot Israel

LEDARE | PER GUDMUNDSON

Den 13 april i år kungjordes den nya lag som reglerar den palestinska myndighetens löneutbetalningar till terrorister och andra i israelisk fångenskap. Myndighetens tidning
Al-Hayat Al-Jadida redogjorde detaljerat för reglementet (15/4):

”Varje fånge garanteras månatlig lön, att betalas direkt till denne eller dennes familj, på villkor att denne inte redan uppbär lön från annan myndighet” hette det. ”Minimilönen, att betalas från fångenskapens första dag, är 1400 shekel. De som suttit fängslade mellan 3 och 5 år får 2000 shekel. Från 5 och upp till 10 år ges 4000 shekel.” Efter 30 år har man rätt till 12000 i månaden. Därutöver kommer tillägg för fångar som är gifta, som har barn eller som bor inne i Israel, tillägg för juridiska omkostnader, ersättning för kläder, samt bidrag för universitetsstudier i fångenskapen. Vidare erbjuds frisläppta fångar som suttit fem år fri eller rabatterad utbildning samt gratis sjukförsäkring.

Drygt 30 miljoner kronor i månaden betalas ut till de palestinier och israeliska araber som fängslats av Israel ”som en följd av deltagande i kampen mot ockupationen”. Exempelvis har Hamasterroristen Abdullah Barghouti, som 2004 erkände att han byggt de bomber som dödade 66 personer och skadade 500 i en serie självmordsbombningar år 2001, rätt till 4000 shekel i månaden. Om ytterligare tre år i fångenskap höjs hans lön med 50 procent, och motsvarar då mer än dubbel lön för palestinier på den reguljära arbetsmarknaden.

Annons
X

En genomsnittlig fånge får 3129 shekel i månaden. En tjänsteman i palestinska myndigheten tjänar 2882. Det betalar sig alltså bättre att spränga israeliska bussar än att planera den egna kollektivtrafiken.

Enligt Al-Hayat Al-Jadida står fångarna för 2,5 procent av myndighetens lönekostnader. 3,5 procent därutöver går till att ta hand om de efterlevande familjerna till så kallade martyrer.

Sverige är ett av de största givarländerna till palestinierna: omkring 700 miljoner kronor per år överförs genom varierande kanaler till olika biståndsprojekt. Den 11 augusti förklarade biståndsminister Gunilla Carlsson att Sverige i år bidrar med 40 miljoner kronor i direktstöd till den palestinska myndigheten ”för att hjälpa palestinierna att betala ut löner”.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Det är alltså vi skattebetalare som står för terroristernas löner.

  Något sådant är inte acceptabelt. Sverige måste få större inflytande över hur biståndet används.

  Annons
  Annons
  X
  Bild 1 av 1
  Annons
  X
  Annons
  X