Så fungerar ledningarnas ansvarsförsäkringar

Majoriteten av alla börsnoterade företag i Sverige har en vd- och styrelseansvarsförsäkring. Men i en internationell jämförelse är det mindre vanligt att ansvariga ställs till svars. Bland annat därför har premierna för försäkringen pressats de senaste åren.

Under strecket
Publicerad
Annons

I teorin bär ledning och styrelse i ett bolag på ett tungt ansvar. Enligt Aktiebolagslagen 29 kap 1§ ska ”styrelseledamot eller verkställande direktör som när han fullgör sitt uppdrag uppsåtligen eller av oaktsamhet skadar bolaget, ersätta skadan. Detsamma gäller när skadan tillfogas en aktieägare…”

Skadeståndskrav mot vd eller styrelseledamot kan framställas av både företaget, aktieägare och andra intressenter, borgenärer och anställda. Skadeståndet ersätts inte av företagsförsäkringens vanliga ansvarsförsäkring.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons