Mattias Legnér:Så fick människan sitt kartmedvetande

De tryckta kartor och atlaser som började förekomma vid slutet av 1500-talet bidrog till det nya kartmedvetandet och formade föreställningen om det nationella rummet. Kartorna blev också en symbol för vetenskapens landvinningar.

Under strecket
Publicerad
Annons

Vi kan tala om en kartans makt precis som vi kan tala om ordets makt eller om boken som en förändrande kraft. Orden är geografen Brian Harleys (1932-1991), aktuell genom essäsamlingen The New Nature of Maps. Essays in the History of Cartography (The Johns Hopkins University Press, 329 s). Harley var en av de första geograferna som såg igenom den illusion av objektivitet och exakthet som kartor kan ge. I sina böcker och essäer gav han en bild av kartors politiska användbarhet som under lång tid var kontroversiell. I "Maps, Knowledge and Power", en av de uppsatser som ingår i antologin, skriver Harley att kartan har spelat en framträdande roll för de moderna nationalstaternas framväxt. Kartor har bidragit till att definiera och beskriva politiska territorier, inte minst genom att dra upp gränserna mellan stater och tilldela dessa territorier sina specifika karaktärer. Det betyder också att kartor har bidragit till att lyfta fram och ge legitimitet åt nationalstaten framför alternativa samhällsbildningar,
som regioner och lokala gemenskaper.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons