Ulf Zander:Så fick bolsjevikerna antisemitisk dräkt

Den tyska krigspropagandan målade upp en bild av att judiskhet och bolsjevism var en kombination som hotade den västerländska civilisationen. ”Myten om judebolsjevismen” undersöker hur idén uttrycktes – och mötte motstånd – i samtida svenska tidskrifter.

Under strecket
Publicerad
Bokens omslag visar en karikatyr av Trotskij.

Bokens omslag visar en karikatyr av Trotskij.

Annons

Ett av de viktigaste tyska propagandainstrumenten under andra världskriget var bildtidningen Signal. I ett drygt tjugotal länder, inklusive Sverige, kunde läsare som i ord och bild ville studera den tyska armén i så fördelaktig dager som möjligt inhandla Signal varannan vecka mellan 1941 och början av 1945. Efter att det tyska anfallet inletts mot Sovjetunionen i juni 1941 återkom reportage i Signal om frivilliga från Europas alla hörn som anmält sig till Waffen-SS för att vara med om ”korståget mot kommunismen”. Vartefter som de tyska trupperna avancerade österut tillkom bidrag med det huvudsakliga syftet att visa hur eländigt livet var i Sovjetunionen. Tidningens krigsreportrar inskärpte att det fanns en grupp som bar huvudansvaret för sakernas miserabla tillstånd – judarna.

Annons

Mer från Startsidan

Annons
Annons