Annons
X
Annons
X

”Så får vi utländska talanger att jobba i Sverige”

Bristen på högutbildad personal som ­ingenjörer och programmerare ökar i svenska företag. Vi måste ­därför i högre grad välkomna utländska studenter och under­lätta för dem att arbeta i Sverige efter examen, skriver företrädare för Almega.

[object Object]
Månader av väntan uppstår vid varje ansökningstillfälle när studenter an­söker om olika uppehållstillstånd, skriver debattörerna. Foto: Bertil Ericson/TT

DEBATT | PERSONALBRIST

Stor brist på högutbildad och yrkeskunnig personal råder på arbetsmarknaden. En sektor som drabbas hårt är de kunskapsintensiva tjänsteföretagen. Där har antalet kvarstående lediga platser, det som brukar kallas för akut kompetensbrist, ökat till 12 000 det första kvartalet i år. Det rör sig främst om ingenjörer, arkitekter, programmerare och andra it-yrken. På längre sikt kommer underskottet öka, bara inom ingenjörsområdet har Prognosinstitutet gjort bedömningen att utbildningsunderskottet uppgår till cirka 51 000 personer år 2030.

Utmaningen löses inte lätt genom mer utbildning, på grund av tiden, kostnaderna och svårigheten att påverka ungas utbildningsval. Lösningen som återstår är att öppna upp den svenska arbetsmarknaden för högutbildade från andra länder, något som uppmärksammats allt mer den senaste tiden. Sverige be­höver bli mer attraktivt för internationell kompetens.

En väg in till den svenska arbetsmarknaden är via högre studier. I dag finns cirka 5 000 tredjelands­studenter vid svenska lärosäten som finansierar sina studier ur egen ficka, sedan studieavgifter infördes 2010. Ett viktigt motiv för dem är möjligheten att få attraktiva jobb i Sverige efter studierna. Dessutom är det positivt för högskolesystemet med ett tillskott av studenter som ställer höga kvalitetskrav på utbildningen. Men regelverket för arbetskraftsinvandring är inte tillräckligt välkomnande, och 9 av 10 reser hem igen efter fullgjorda studier. Av denna studentgrupp fick bara 419 personer uppehållstillstånd för arbete förra året, en halvering sedan 2013.

Annons
X

Studenterna har endast möjlighet att stanna och söka jobb i Sverige efter examen i sex månader, vilket är hälften av vad exempelvis motsvarande regelverk i Tyskland tillåter. Ett halvår är kort tid för någon som är ny på den svenska arbetsmarknaden.

Vistelsen i Sverige präglas dessutom av väntan på besked från myndigheterna. Studenterna måste först söka om uppehållstillstånd för studier, därefter uppehålls­tillstånd för att söka arbete, och sedan uppehålls­tillstånd för arbete. Detta samtidigt som handläggningstiderna är långa i varje steg, och gör att månader av väntan uppstår vid varje ansökningstillfälle. Dessutom är det ofta krångligt att bli folkbokförd vilket försvårar för möjligheten att få bankkonto och bostad. Om studenten missar att ansöka om uppehållstillstånd för arbete innan tillståndet för studier går ut, tvingas studenten resa hem.

Almega föreslår nu ett antal reformer som på rela­tivt kort sikt skulle möjliggöra för betydligt fler utländska studenter att arbeta i Sverige efter sin ­utbildning.

  1. Karriärcoachning, språkstöd och kontakter med arbetsgivare som praktik är nödvändigt för att öka möjligheterna till jobb efter studierna. Lärosätena bör ges resurser för att utveckla anpassat karriärstöd och ge fler kurser i svenska.
  2. Regelverken och handläggningstiderna kopplade till studie- och arbetstillstånd samt möjligheterna att få ett personnummer behöver snabbas på.
  3. Perioden då det är möjligt att stanna och söka jobb i Sverige efter fullföljda studier bör förlängas till tolv månader.
  4. Stipendier till internationella studenter är ett viktigt verktyg för attraktionskraften för Sverige som utbildningsland. Dagens system är i huvudsak kopplat till biståndspolitiken och mindre för att attrahera talanger. Stipendiesystemet bör byggas ut och i första hand riktas mot talanger.

Om Sverige ska klara den stora kompetensutmaningen framöver krävs en mer öppen och välkomnande attityd till internationell kompetens. Att börja med att underlätta mer för inresande tredjelandsstudenter är en viktig första åtgärd.

Ulf Lindberg

näringspolitisk chef, Almega

Fredrik Voltaire

näringspolitisk expert, Almega

Ulf Lindberg och Fredrik Voltaire. Foto: Almega
Annons

Månader av väntan uppstår vid varje ansökningstillfälle när studenter an­söker om olika uppehållstillstånd, skriver debattörerna.

Foto: Bertil Ericson/TT Bild 1 av 2

Ulf Lindberg och Fredrik Voltaire.

Foto: Almega Bild 2 av 2
Annons
X
Annons
X