Annons

”Så får vi noll procent vinstdrift i välfärden”

Markus Kallifatides, Reformisterna (längst till höger).
Markus Kallifatides, Reformisterna (längst till höger). Foto: Henrik Montgomery/TT

De senaste 30 årens utveckling har tagit oss allt längre från den jämlika och goda välfärd som beskrivs i lagen. Vi vill bygga en ny socialdemokratisk modell för välfärdens styrning, skriver Markus Kallifatides, Reformisterna.

Under strecket
Publicerad

Sverige har lagar som slår fast att välfärden ska kännetecknas av jämlikhet och god kvalitet för alla medborgare. Utan att dessa lagstadgade ändamål har ändrats, har den svenska välfärden successivt tappat greppet om sitt jämlikhetsskapande uppdrag. Det handlar om skolkoncerner som försöker locka till sig de mest högpresterande eleverna, vårdföretag som prioriterar onödiga insatser framför vård efter behov och socialsekreterare som tvingas korta tiden de träffar dem som behöver stöd. Trots detta har systemfelen alltför länge tillåtits att bestå, och införda åtgärder i bästa fall skrapat på ytan. Därför presenterar vi i den socialdemokratiska föreningen Reformisterna i dag de första byggstenarna för en ny välfärdsmodell fri från kostsam vinstjakt och ineffektiva styrinstrument.

Vi vill bryta med de senaste 30 årens utveckling, som tagit oss allt längre från den jämlika och goda välfärd som beskrivs i lagstiftningen. Även om bristande resurser otvivelaktigt är en del av förklaringen, är resurstilldelningen långt ifrån det enda som behöver reformeras. Välfärdens marknadsliberala styrform och organisering har visat sig både dyr och ineffektiv: pengar går till vinst i stället för verksamhet och medborgarnas behov får i allt större utsträckning stå tillbaka för kostnadsjakt. Samtidigt har inflytandet över välfärden långsamt flyttats från folkvalda politiker till upphandlingskonsulter, konkurrensvårdande myndigheter, domstolar och företag, med konsekvensen att välfärdens övergripande syften om jämlikhet undergrävs ytterligare.

Annons
Annons
Annons