X
Annons
X

Så får vi fram rätt kompetens

Det finns ingen annan statligt finansierad utbildning där arbetslivet har möjlighet att forma ett utbildningskoncept som passar deras behov från start. Missa inte den möjligheten, skriver Johan Blom, tillförordnad generaldirektör för Myndigheten för yrkeshögskolan.

I dag offentliggörs vilka yrkeshögskoleutbildningar som kommer att starta under 2014 och 2015. Sammanlagt har vi beslutat om 377 nya efterfrågade utbildningar som omfattar 20552 platser. Det betyder gott om möjligheter för företrädare för svenskt arbetsliv att få den kompetens de återkommande säger att de inte får.

Yrkeshögskolans särart är att det är den enda utbildningsformen där arbetslivets medverkan är obligatorisk – annars startar ingen utbildning. Endast de utbildningar till yrken som är efterfrågade beviljas. Målet med utbildningsformen är att arbetslivet ska förses med kvalificerad kompetens. Arbetslivets medverkan manifesteras i utbildningarnas ledningsgrupper och i samband med de delar av utbildningen som förläggs ute på arbetsplatser, så kallat Lärande i arbete – LIA. Sammantaget bygger systemet på att staten och näringslivet tillsammans ser till att tillgodose ett förväntat kompetensbehov. Yrkeshögskolan är alltså ett slags partnerskap mellan stat och näringsliv – ett vinna-vinna-koncept.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X