Annons
X
Annons
X

Så får flyktingarna bättre mottagande

I år väntas runt 95 000 människor söka asyl i Sverige. För att kommuner ska kunna hantera mottagandet på ett värdigt sätt krävs förändringar. I dag när Centerpartiets kommundagar inleds presenterar vi fyra nya förslag för förändringar i flyktingmottagandet, skriver Annie Lööf och Johanna Jönsson.

BRÄNNPUNKT | FLYKTINGPOLITIK

Ingen ort kan förväntas på ett bra sätt klara av en fördubbling av sin befolkning på bara några dagar.
Annie Lööf och Johanna Jönsson

Krig och konflikter har medfört att över 50 miljoner människor i dag är på flykt i världen. Det är den största flyktingströmmen på sjuttio år. De allra flesta är på flykt i sitt eget hemland, eller hamnar i grannländer. Samtidigt har antalet asylsökande till Sverige ökat kraftigt på bara några år. Trots att det totalt rör sig om några promille av alla på flykt i världen antar Migrationsverket att cirka 95 000 människor kommer att söka sig till Sverige i år.

Centerpartiet vill att Sverige ska fortsätta vara en trygg hamn för de som flyr från krig och förföljelse, men det bristfälliga mottagande som vi i dag ser har utvecklats till en av de verkligt stora samhällsutmaningarna vårt land står inför. Läget är på vissa platser alarmerande, med brist på ordning, logistik och samordning. Situationen har vuxit fram under decennier och flera regeringar bär ansvaret.

Annons
X

Flyktingar skickas med kort varsel kors och tvärs över Sverige. De placeras i tillfälliga boenden som bitvis är både onödigt kostsamma och av undermålig kvalitet. Flyktingars kompetens fångas inte upp, deras jobbmöjligheter är små och drivkrafterna att ta vissa enklare jobb är för svaga.

Migrationsverket, Arbetsförmedlingen och ytterligare myndigheter har, ofta på grund av beslut från styrande politiker, skapat byråkratiska system som överlappar varandra och kommunernas uppdrag. Brist på flexibilitet leder ofta till kaos på lokal nivå och konsekvenserna drabbar såklart flyktingarna, men även kommunerna.

**Den omedelbara **logistiska situationen måste lösas, bostäder finnas eller byggas, men framför allt måste flyktingarna komma i jobb mycket snabbare än de gör i dag.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Centerpartiet har arbetat hårt med att utveckla vår integrationspolitik. Som ett starkt lokalt parti på många orter ser vi hur politiker kämpar för att erbjuda ett så bra mottagande som möjligt. I kommunsektorn råder, med rätta, stor frustration. Många vittnar om hur de vill hjälpa till, men förtvivlat konstaterar att de saknar verktyg för att få till ett värdigt mottagande. Tidigare i veckan rapporterades det om att majoriteten av alla asylsökande hamnar i de minsta samhällena, orter som Hallnäs i Vindeln och Trensum utanför Karlshamn.

  Ingen ort kan, under nuvarande omständigheter, förväntas på ett bra sätt klara av en fördubbling av sin befolkning på bara några dagar. När Centerpartiet i dag samlar våra kommunpolitiker presenterar vi en rapport med flera förslag för en mer närodlad integration. Vi kan här presentera fyra reformer som skulle bidra till att ge kommunerna en ärlig chans att erbjuda ett bättre mottagande:

  **• Ge full ekonomisk kompensation till kommunerna. **Systemet för kostnadsersättning till kommunerna i samband med flyktingmottagande är krångligt och otillräckligt. Detta systemfel minskar kommunernas förtroende för mottagandet och för Migrationsverket. Därför behövs reformer som gör att ersättningssystemet lever upp till sina syften: att kommunerna får kompensation för de kostnader man har för skola, socialtjänst och annat kopplat till asylboenden, kommunplaceringar och anhöriga.

  **• Krav på tidig samverkan från Migrationsverket. **Kommunerna måste ges möjlighet att förbereda den egna organisationen och informera sina invånare när asylboenden öppnas. Här måste Migrationsverket få ett tydligt uppdrag att föra en dialog och samverka med kommunerna, särskilt när verket nu har möjlighet att driva boenden i egen regi. Upphandlingarna måste utformas så att man kan styra placeringen av nya asylboenden för att förhindra en ojämn spridning över landet och det måste finnas större långsiktighet i både upphandlingarna och i kommunens uppdrag att tillhandahålla bland annat skola. Det stärker kommunernas möjlighet att planera.

  **• Inför första boende-garanti vid kommunmottagandet. **Många nyanlända har av olika skäl svårt att få ett första hyreskontrakt och det gör att tusentals personer med uppehållstillstånd sitter fast på asylboenden. Det är både onödigt dyrt och förödande för en människas drivkrafter. För att förbättra situationen bör kommunerna i högre utsträckning gå in som garant gentemot hyresvärden i bostäder som erbjuds nyanlända med uppehållstillstånd och som omfattas av etableringsstöd. Risken för kommunen ska garanteras av staten med hjälp av till exempel kreditgarantier. De nyanlända betalar sedan hyran till kommunen med hjälp av sitt etableringsstöd.

  • Reformera beräkningsgrunden för läns- och kommuntal. För att få till ett jämnare mottagande över hela landet behöver alla typer av mottagande räknas in när läns- och kommuntalen fastställs. Tillräcklig hänsyn tas inte i dag till hur stort mottagande kommunerna har i övrigt, exempelvis hur många flyktingar i eget boende som finns i kommunen, vilket också påverkar kommunala verksamheter i stor utsträckning. För att öka tillgången till kommunala anvisningsplatser för nyanlända med uppehållstillstånd behöver åtgärdsplaner upprättas. Om en enskild kommun trots detta inte lyckas nå upp i sin kvot bör man ha möjlighet att klara sina åtaganden genom att köpa platser i närliggande kommuner.

  För att mottagandet ska fungera måste staten och regeringen ge acceptabla förutsättningar för de orter och kommuner som i praktiken står för mottagandet. Vi ser därför med oro på regeringens handlingsförlamning i dessa frågor. Sedan de tillträdde har inte ett enda förslag presenterats för bättre asylmottagande och integration. Centerpartiet tar det ansvar regeringen inte förmår genom att presentera praktiska lösningar på konkreta utmaningar.

  ANNIE LÖÖF (C)

  partiledare

  JOHANNA JÖNSSON (C)

  integrationspolitisk talesperson och riksdagsledamot

  Debatt om integration/nyanlända:

  Läs även

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X