Hela denna artikel är en annons

Så får du din pension till rätt nivå

För att säkerställa att pensionen hamnar på den nivå du vill är det viktigt att ta kontroll över situationen.

– Jag brukar säga att man ska inventera, värdera och agera. Helst löpande under arbetslivet och definitivt när man närmar sig 55-årsåldern, säger Jens Magnusson, privatekonom på SEB.

Pensionen består av flera olika delar: den allmänna pensionen, din eventuella tjänstepension som du får av arbetsgivaren och ditt privata pensionssparande, om du har ett sådant.

– Den allmänna pensionen får du livet ut. Men hela eller delar av din tjänstepension och ditt privata pensionssparande kan du själv välja utbetalningstid för. Från fem år upp till livsvarig utbetalning beroende på vad du önskar och har för avtal, säger Jens Magnusson.

Planera utifrån ditt behov

Det är viktigt att planera utifrån den egna situation när pensionen närmar sig. Pensionsmyndigheten har identifierat att svenskar ofta underskattar sin egen livslängd och planerar utifrån det. Många väljer därför att ta ut till exempel tjänstepensionen på kort tid.

Men det innebär också att pensionen sjunker rejält efter några år och att utbetalningarna därefter blir betydligt lägre än vad många trott och behöver. Enligt Statistiska centralbyrån är den återstående förväntade medellivslängden vid 65 års ålder drygt 21 år för kvinnor och 18 år för män. Och eftersom det är genomsnittet så är det förstås många som också lever mycket längre än så.

– Människor underskattar ofta sin livslängd. I genomsnitt lever vi ett par decennier som pensionärer men vi kan också tillhöra dem som lever betydligt längre och bör planera våra pensionsuttag utifrån den osäkerheten. Pengarna ska räcka länge, säger Jens.

Om du är osäker på hur stor din pension blir, kan du göra en prognos på minpension.se. Ju närmare pensionen du kommer, desto säkrare blir prognosen.

Om nivån är lägre än vad du tycker att du behöver för att leva ett bra liv som pensionär, så finns det några saker du kan göra:

  • Arbeta längre, det vill säga gå i pension lite senare än du tänkt dig. Då betalas mer in till din pension och den ska delas på färre år. Ju tidigare du tar ut din pension, desto lägre blir varje månadsutbetalning.
  • Om du jobbar deltid, se över möjligheten att gå upp till heltid. Det påverkar pensionen.
  • Det är aldrig för sent att börja spara. Det gäller även om pensionen börjar närma sig och du känner att du egentligen borde börjat tidigare.
  • Gör en budget över vilka utgifter du har, utgå från budgeten när du planerar din framtida ekonomi.
  • Planera dina utbetalningar så att inte allt betalas ut på för kort tid, om du inte vill det. Tänk på att pengarna ska räcka länge. Om du är osäker på vad som gäller för dig, kontakta ditt försäkringsbolag, pensionsmyndigheten eller din bank.
Bild 1 av 1
Annons
Annons
Annons