X
Annons
X

”Så bör Sveriges välfärd säkras för framtiden”

Bilden av Sveriges framtida ekonomi är i huvudsak ljus, men för att kunna finansiera våra välfärdssystem kommer det också att krävas att fler arbetar mer. Det skriver Långtidsutredningen 2015 som i dag presenterar sitt huvudbetänkande.

I Sverige krävs det relativt goda färdigheter för att över huvud taget kunna få ett arbete, skriver Helen Forslind och Lars Davidsson.
I Sverige krävs det relativt goda färdigheter för att över huvud taget kunna få ett arbete, skriver Helen Forslind och Lars Davidsson. Foto: Bertil Ericson/TT

Sverige är i grunden ett land med goda förutsättningar att framgångsrikt möta framtida utmaningar. Fram till 2060 beräk­nas medellivslängden öka med fem år för kvinnor och cirka sex år för män och våra genomsnittliga inkomster mätt som BNP per capita fördubblas. Samtidigt ställs ekonomin inför ett antal framtida utmaningar, som ökad digitalisering, en åldrande befolkning och klimat­förändringar, vilka kommer att få betydelse för arbetsmarknaden och produktivitets­tillväxten, och därigenom för välståndet.

I Sverige krävs det relativt goda färdigheter för att över huvud taget kunna få ett arbete, skriver Helen Forslind och Lars Davidsson.

Foto: Bertil Ericson/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X