Så blir svåra samtal lättare

Under strecket
Publicerad
Annons

Förberedelse. För bok över konkreta exempel, tänk över dina egna känslor, tala med någon om du behöver.
Syfte. Gör klart vad du vill uppnå med samtalet.
Genomförande. Välj att vara i enrum, men ibland kan det vara bra att ha med en tredje part under samtalet.
Tydlighet. Var konkret och använd jag-form.
Dialog. Lyssna aktivt, ställ öppna frågor.
Perspektiv. Handlar om att det finns mer än ett sätt att se på saken.
Ärlighet. Gäller känsloreaktioner, erkänn och bekräfta dem.
Realism. Ta reda på varför något inträffade och försök hitta vägar framåt i stället, lös problemet.

Annons
Annons
Annons