Annons
X
Annons
X

Så blir polisens nya organisation

Sveriges 21 polismyndigheter ska slås ihop till en enda. SvD erfar också att Säpo kan komma att bli fristående samt att en ny, utomstående kontrollenhet kan skapas. Johan Linander (C) kallar organisationsförändringen för den största någonsin i myndighetssverige.

GRAFIK: SvD
GRAFIK: SvD

Svensk polis har under många år utsatts för hård kritik, såväl externt som internt. Men nu ska det bli ändring. Med en ny organisation ska kvaliteten höjas och resultaten förbättras. På fredag presenterar Polisorganisationskommittén sitt betänkande, men SvD kan redan i dag berätta att stora förändringar är att vänta.

Mest märkbart är att 21 myndigheter ska slås samman till en enda. Tanken är att svensk polis ska bli lättare att styra:

– Organisationen måste centraliseras. Men de som arbetar på fältet får inte påverkas, polisen ska finnas nära människor, säger Johan Linander (C), en av kommitténs tretton ledamöter.

Annons
X

Landets 21 länspolismästare plockas bort. Men eftersom rikspolischefen omöjligen kan styra över alltför många områden ska nuvarande myndigheter ersättas av regionala mellannivåer. Varje region ska vara så gott som självförsörjande, bara sådant som sköts på nationell nivå ska ligga utanför.

– De områden som skapas måste vara tillräckligt starka för att klara det mesta. Hur många det blir är oklart, jag skulle tippa på sex till åtta.

Trots att Polisorganisationskommittén lämnar sitt betänkande på fredag kommer den att fortsätta sitt arbete över hela 2013. En fråga som ska utredas är om Säpo, som i dag ligger under Rikspolisstyrelsen, ska bli en fristående myndighet.

– Säpo har egen budget och regeringen utser generaldirektör. Ändå är organisationen inte självständig, den är ett slags kvasikonstruktion, säger Linander och påpekar att hans parti vill se en delning:

– Ett skäl är att det finns behov av att fördela makt. Polisen är så oerhört stark att det kan finnas anledning att ha Säpo, med sina befogenheter, vid sidan om. Då faller inte allt under samma myndighet.

Ytterligare ett spörsmål som ska behandlas är huruvida polisen i framtiden ska kontrolleras av en extern tillsynsmyndighet.

– Vi tänker på ett tillsynsorgan i stil med Skolinspektionen. Det är oerhört viktigt att någon utifrån har ordentlig tillsyn.

Enligt Johan Linander har polisens samtliga delar samt inblandade politiker i princip varit helt överens kring kommande förändringar. Därför väntar sig varken han eller övriga inblandade några större invändningar från remissinstanserna, vilket gör att den nya organisationen kan vara på plats redan 2015.

– Förändringen måste få ta tid för att bli gedigen. Men för inblandade finns alltid en oro som tar kraft, därför kan det inte dra ut på tiden. Polisen måste fungera 24 timmar om dygnet, 365 dygn per år.

Tydligt är att en stor process satts i rullning:

– Vi gör den kanske största organisationsförändringen i myndighetssverige någonsin, säger Johan Linander.

Annons
Annons
X

GRAFIK: SvD

Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X