Annons

Så blir arbetsplatsen friskare i grunden

Det är dags att byta fokus från att enbart eliminera riskerna till att från grunden skapa den friska arbetsplatsen. Det anser forskarna universitetslektor Per Lindberg och professor Eva Vingård som i dag lägger fram rapporten
Den goda arbetsmiljön och dess indikatorer. I den redovisas också de tretton viktigaste faktorerna som ger en friskare arbetsplats.

Under strecket
Publicerad

Trots en progressiv arbetsmiljölagstiftning, ett sekel av arbetsmiljöinspektioner, mångåriga insatser från företagare och skyddsombud samt tiotusentals bidrag från företagshälsovården rapporterar 20 procent av de sysselsatta i Sverige att de haft besvär tillföljd av arbetet det senaste året. Det motsvarar cirka 870 000 personer, varav 28 procent varit sjukskrivna på grund av besvären (SCB). Siffrorna tyder på att insatserna inte varit tillräckliga. Och något måste göras.

Med fler äldre i befolkningen blir försörjningsbördan för de yrkesverksamma allt tyngre. Höjd pensionsåldern diskuteras, men hur skall de med fysiskt och/eller mentalt pressade arbeten orka det? Vi vet att sådana arbeten är kopplade till förtida utträde från arbetsmarknaden. Vad kan man göra?

Annons
Annons
Annons