Annons

Helena Granström:Så blev människan för smart för sitt eget bästa

Ska människans framfart sätta punkt för 3,7 miljarder år av liv på jorden? I boken ”Berättelsen om allt” sätter historikern David Christian in mänsklighetens historia i ett större sammanhang och visar vilka faktorer som fick oss att börja betrakta vår planet som något som skulle manipuleras och exploateras.

Under strecket
Publicerad

Övergången från en nomadisk jägar- och samlartillvaro till ett bofast jordbrukssamhälle var ett avgörande skifte i planetens historia. 

Foto: Frank Augstein/AP Bild 1 av 1

Övergången från en nomadisk jägar- och samlartillvaro till ett bofast jordbrukssamhälle var ett avgörande skifte i planetens historia. 

Foto: Frank Augstein/AP Bild 1 av 1
Övergången från en nomadisk jägar- och samlartillvaro till ett bofast jordbrukssamhälle var ett avgörande skifte i planetens historia. 
Övergången från en nomadisk jägar- och samlartillvaro till ett bofast jordbrukssamhälle var ett avgörande skifte i planetens historia.  Foto: Frank Augstein/AP

Efter en plötslig ökning av koldioxid i atmosfären skedde allting mycket snabbt. En stegrande växthuseffekt fick polarhaven att värmas upp och avge det metan som funnits bundet i dem till den redan koldioxidrika atmosfären. Resultatet blev en omkring 200 000 år lång period med temperaturer uppemot 9 grader över det normala, under vilken en stor andel av alla växter, djur och havs­levande organismer försvann. 

Annons
Annons
Annons