Annons

Olof Bortz:Så blev jordbruket människans börda

Att jordbruket är ett av mänsklighetens största framsteg är en vanlig uppfattning. Men stämmer det verkligen? I en ny bok menar statsvetaren James C Scott att jordbrukssamhället uppstod av tvång, och att det agrara livet innebar en avsevärd försämring av människans livsföring.

Under strecket
Publicerad

Sumerisk lertavla där spannmål anges som betalning för arbete.

Foto: IBL Bild 1 av 2

Jordbrukare på en kinesisk risodling, 1930.

Foto: IBL Bild 2 av 2

Sumerisk lertavla där spannmål anges som betalning för arbete.

Foto: IBL Bild 1 av 1
Sumerisk lertavla där spannmål anges som betalning för arbete.
Sumerisk lertavla där spannmål anges som betalning för arbete. Foto: IBL

Hur kommer det sig att vi idag bor i stora bofasta och befolkningstäta samhällen vars näringsintag till största del består av ett fåtal förädlade sädesslag och domesticerade djur? Det finns en tradition av att betrakta jordbrukets uppkomst, den neolitiska revolutionen, som ett framsteg i mänsklighetens historia. Enligt detta narrativ övergav vi så fort vi kunde en primitiv och nomadiserande tillvaro som jägare och samlare för att slå oss ner och odla spannmål. De senaste decenniernas arkeologiska framsteg har dock givit oss anledning att ifrågasätta denna version av vår historia.

Annons
Annons
Annons