Hela denna artikel är en annons

Prisas som en av landets bästa arbetsgivare

Hur blir ett företag en av landets bästa arbetsgivare? Genom att skapa delaktighet och ge alla medarbetare ett stort eget ansvar menar Anneli Jansson, vd på fastighetsbolaget Humlegården.

– Vår utgångspunkt är att medarbetarna bygger bolaget och att skapa goda förutsättningar för alla anställda, säger hon.

Daniel Barkman, Jonas Alm och Eva Björkman.

Foto: Jonas Malmström.

Daniel Barkman, Jonas Alm och Eva Björkman.

Foto: Jonas Malmström.
Daniel Barkman, Jonas Alm och Eva Björkman.
Daniel Barkman, Jonas Alm och Eva Björkman. Foto: Jonas Malmström.

Humlegården har rankats som Sveriges bästa arbetsgivare i kartläggningen Attraktiv Arbetsgivarindex. I Nyckeltalsinstitutets årliga sammanställning kartläggs arbetsvillkoren inom mer än 200 företag och organisationer.

Totalt omfattas cirka 15 procent av alla som arbetar i Sverige av undersökningen, vilket motsvarar omkring 700 000 medarbetare. Humlegården har utsetts till vinnare i kategorin Bästa Attraktiv Arbetsgivarindex AVI som baseras på arbetsvillkoren inom anställningsformer, arbetsmiljö, karriärmöjligheter och utveckling.

– Vi är förstås mycket glada över vårt resultat i kartläggningen, som också visar att vi står oss bra i konkurrensen, inte bara i vår egen bransch utan även inom arbetslivet i stort, säger Anneli Jansson, VD på Humlegården.

Ur medarbetarnas perspektiv

I kartläggningen beskrivs arbetsvillkoren i en organisation ur medarbetarnas perspektiv. Nyckeltalsinstitutet menar att goda arbetsvillkor leder till trivsel och effektivitet och att man dessutom ökar organisationens möjligheter att attrahera nya medarbetare. Några av nyckeltalen i undersökningen är:

• Tillsvidareanställningar

• Genomsnittslön

• Karriärmöjligheter

• Kompetensutveckling

• Långtidssjukfrånvaro

• Personalansvar

På Humlegården arbetar man mycket med det ramverk som säkerställer att riktningen och spelreglerna är tydliga, säger Marie Edling, HR-chef på Humlegården. Här ingår såväl vision och affärsidé som mål och värderingar.

Bra bild – totalt

Genom att arbeta aktivt med de nyckeltal som utgör grunden i Attraktiv Arbetsgivarindex får man ett instrument som kompletterar interna medarbetarundersökningar och ger en bra total bild av läget i bolaget.

– Vi tycker att alla de parametrar som används i Attraktiv Arbetsgivarindex är viktiga att arbeta med för att både attrahera nya kollegor men även för att behålla våra kompetenta och engagerade medarbetare. Nu ser vi över hur vi kan fortsätta utveckla oss för att vara en attraktiv arbetsgivare även i framtiden, menar Marie Edling.

Vill du veta mer om Humlegården? Läs här.

Annons
Annons
Annons