Annons

”Så behåller vi ledningen i att skapa hjärnjobb”

De tre länder i Europa som leder när det gäller hjärnjobb är Sverige, följt av Danmark och Neder­länderna. Men det finns skäl att vara oroad över Sveriges förmåga att behålla tätpositionen, skriver Nima Sanandaji och Stefan Fölster.

Under strecket
Publicerad

Bratislava är den europeiska stad som har störst ­andel ”brain business”, före Stockholm, skriver Nima Sanandaji och Stefan Fölster.

Foto: Tomas Oneborg

I Sverige beskattas personal­optioner med 54 procents skatt, betydligt högre än i de flesta ­övriga länder. Denna höga nivå var ett skäl för Spotify att utlokalisera sin verksamhet från Sverige, skriver Nima Sanandaji och Stefan Fölster.

Foto: Fanni Olin Dahl/TT

Nima Sanandaji och Stefan Fölster

Foto: Hamed Khoramyar, Henrik Montgomery/TT

Vi har kartlagt frekvensen av tanke­intensiva jobb i Europa. Sverige har Europas högsta andel av befolk­ningen som arbetar i vad vi definierar som ”brain busi­ness” – företag som konkurrerar genom sin tankekraft och kunskap. Trots att det går bra är vår plats hotad, främst av tillväxt­länder i öst. Vi har fokuserat på de företag som verkar i spetsområden inom högteknologi, it, avancerade tjänster och kreativa yrken. I de 28 euro­peiska länder som vi studerat arbetar i snitt 5 procent av den arbetsföra befolk­ningen i ”brain business”. I Sverige är det nära 9 procent.

Kartläggningen visar att Europa polariseras enligt helt nya skiljelinjer. Företag som konkurrerar med sin tankekraft är mer rör­liga än någonsin. Där företagen lyckas, kan de snabbt ta stora delar av världsmarknaden. Regioner med brain business-företag lockar talanger, entreprenörer och investerare. Det är i dessa regioner framgångsrika start-ups växer fram och tekniksprång sker. Sådana innovativa områden uppstår inte som en ren konsekvens av att många invånare har universitetsexamen eller för att det fanns framgångsrika företag tidigare. I stället växer brain business i städer och länder som har krattat i manegen för talangerna.   

Annons
Annons
Annons