Hela denna artikel är en annons

Underrättelseförbandet spelar en viktig roll i Mali

Det fortsätter att vara oroligt i många länder runtom i världen.
I flera av de länder som är hårt drabbade av krig och konflikter görs det ständigt fredsbevarande insatser.
Här är Sverige en del av arbetet.

Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten Bild 1 av 3
Bild 2 av 3
Bild 3 av 3
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten Bild 1 av 1
Foto: Mats Nyström/Försvarsmakten

För att låta Sverige fortsätta vara i fred så arbetar Försvarsmakten dygnet runt, 365 dagar om året. Främst är uppdraget att skydda Sverige men svenska soldater finns även på plats runtom i världen där det finns krig och konflikter.
Idag har det svenska försvaret cirka 430 personer som är med och bidrar till att skapa säkerhet och förhoppningsvis fred i konfliktdrabbade länder.

Genom att dämpa oro och konflikter utanför Sveriges gränser kan Försvarsmakten hjälpa till att begränsa att det sprids till andra länder. Det gör också att risken minskar för spridning av oroligheter till Sveriges närområde.

Men vad innebär en internationell insats? Om vi tar Mali som ett exempel där FN-styrkan består av cirka 13000 soldater, varav cirka 250 kommer från Sverige. Huvuddelen av förbandet lever och arbetar utanför Timbuktu i de norra delarna av Mali.

Bild 1 av 2
Bild 2 av 2

Här bidrar svenska soldater bland annat med en så kallad ISR Task Force, förkortningen ISR står för Intelligence, Surveillance and Reconnaissance. Deras uppdrag är bland annat underrättelseinhämtning, att verka för dialog, försoning och minska spänningar mellan grupperingar, främja och skydda respekten för mänskliga rättigheter samt motverka asymmetriska attacker mot civila och FN-personal.

Planera, hämta och analysera information

För FN:s del är det första gången som organisationen sätter upp en militär mission som också innefattar underrättelseförmåga. Det är Sverige som tillsammans med Tyskland står för underrättelsebidraget.

Militär underrättelsetjänst handlar om att planera, inhämta och analysera information som sedan delges uppdragsgivaren, i det här fallet FN:s militära insats i Mali. Målet för FN i Mali är att tillsammans med maliska myndigheter införliva fredsavtalet från 2015. I den processen kan de svenska och tyska underrättelseförbanden spela en viktig roll.

Resultatet från de analyser som soldaterna gör, syftar till att utgöra grunden för fortsatt planering av FN-insatsen i Mali. Arbetet i Mali är beroende av ett väl underbyggt beslutsunderlag och bedömningar av framtida händelseutveckling för att kunna bidra till fredsprocessen.

Förutom att vara på plats vid det som kallas Mali Minusma (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) Så finns även Sverige representerat vid Mali EUTM (European Union Training Mission) som är en utbildningsinsats för landets armé. Insatsen ingår i en långsiktig EU-strategi för hela regionen och syftet är att återställa lag och ordning och neutralisera terrorhot.

Sveriges internationella insatser kan ses på flera platser i världen och till stor del handlar det just om att utbilda, föra dialog och samla information.

Genom insatser av den här typen så är Sverige med och dämpar oro och konflikter i omvärlden. Genom att begränsa att det sprids till andra länder så minskar risken för att även Sveriges närområde blir utsatt. Sverige samarbetar med andra medlemsländer i EU och FN och finns endast med vid insatser som FN har gett legitimitet till.

Annons
Annons
Annons