Annons

Så äter vi år 2050

Vad äter vi år 2050? Finns hamburgarna kvar? Får vi färsk 3D-mat direkt ur en maskin? SvD:s Henrik Ennart försöker skönja framtidens kostvanor.

Under strecket
Publicerad
Foto: JUREK HOLZER Bild 1 av 1
Foto: JUREK HOLZER

**2050 har vi slutat äta däggdjur (nästan) **
En av de största förändringarna är att vi – åtminstone enligt en del bedömare – slutar äta kött. Med växande befolkning och minskande jordbruk på grund av erosion, vattenbrist och stigande havsvattennivåer blir det omöjligt att försvara en produktion där en tredjedel av allt som odlas och fiskas går till djurfoder. I stort sett alla de tillfrågade experterna räknar med att kött och fisk ersätts av odlat kött, vegetabiliskt protein och av insekter, som är en i dag helt outnyttjad källa till högvärdigt protein. Flera påpekar att odlat kött då kommer att ha bättre smak och näringsinnehåll än dagens extremt snabbt uppfödda slaktdjur. För en övergång talar även hänsyn till djurskydd och risken för djurburna smittor. Så är betande djur på gräsklädda kullar ett minne blott? Troligen inte. Även 2050 finns det utrymme för viltkött och exklusivt kött från djur som fått leva naturligt och beta på ängarna. Även fiskkonsumtionen minskar, enligt experterna, och ersätts som proteinkälla av växter och insekter. Fiskodlingarna har helt tagit över, men sker nu ofta långt ute till havs.

Annons
Annons
Annons