Annons

S vill inte se privata monopol inom försvaret

Under strecket
Publicerad

Socialdemokraterna har i dagarna ingått en överenskommelse med regeringen för att effektivisera försvarets logistikverksamhet. Sammanslagningen av Försvarets materielverk (FMV) och huvuddelen av Försvarsmaktens logistik (FMLOG) är en omfattande förändring som berör totalt 1500 anställda. Från socialdemokratiskt håll ser vi det som viktigt att söka möjligheten till effektiviseringar. Även om realismen i de 760 miljoner kronor som så småningom ska sparas på årsbasis ifrågasatts så är det rimligt att starta arbetet.

Som ett medel för att skapa en effektivare organisation har från tid till annan bolagisering och utkontraktering av verksamhet omnämnts som metoder. Om regeringen avser att bolagisera FMV eller verksamheter inom dess organisation så måste regeringen återkomma till riksdagen med skarpa förslag. När det gäller att konkurrensutsätta verksamheter så ska sådana planer redovisas för riksdagen vilket också exponerar dem i ljuset och öppnar för debatt.

Annons
Annons
Annons