Annons
X
Annons
X

S vill inte se privata monopol inom försvaret

REPLIK | FÖRSVARSLOGISTIK

Om regeringen avser att bolagisera FMV så måste regeringen återkomma till riksdagen.
Peter Hultqvist

Socialdemokraterna har i dagarna ingått en överenskommelse med regeringen för att effektivisera försvarets logistikverksamhet. Sammanslagningen av Försvarets materielverk (FMV) och huvuddelen av Försvarsmaktens logistik (FMLOG) är en omfattande förändring som berör totalt 1500 anställda. Från socialdemokratiskt håll ser vi det som viktigt att söka möjligheten till effektiviseringar. Även om realismen i de 760 miljoner kronor som så småningom ska sparas på årsbasis ifrågasatts så är det rimligt att starta arbetet.

Som ett medel för att skapa en effektivare organisation har från tid till annan bolagisering och utkontraktering av verksamhet omnämnts som metoder. Om regeringen avser att bolagisera FMV eller verksamheter inom dess organisation så måste regeringen återkomma till riksdagen med skarpa förslag. När det gäller att konkurrensutsätta verksamheter så ska sådana planer redovisas för riksdagen vilket också exponerar dem i ljuset och öppnar för debatt.

Annons
X

Från socialdemokratisk sida är vi inte beredda att stå bakom en utveckling som riskerar att skapa ”privata monopol”. Om en entreprenad övervägs måste en noggrann analys av dess effekter på den militära förmågan, beredskapskraven och den rent operativa förmågan genomföras. Från socialdemokratisk anser vi inte att Sverige ska utvecklas åt ett håll där privata företag tränger djupt in i försvarets operativa arbete.

Genom att överenskommelsen innehåller en omfattande redovisningsskyldighet till riksdagen om de olika mått och steg man avser att vidta när det gäller organisationsförändringar, eventuell konkurrensutsättning och det ekonomiska utfallet av effektiviseringarna blir det möjligt att motverka ideologiskt drivna privatiseringsambitioner.

I de förhandlingar som genomförts har socialdemokratins restriktiva syn när det gäller konkurrensutsättning nogsamt beskrivits. Regeringen har nu genom överenskommelsen åtagit sig att respektera och förhålla sig till detta.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  PETER HULTQVIST (S)

  ordförande i försvarsutskottet

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X