X
Annons
X

S vill ha ännu en pappamånad

Den socialdemokratiska partistyrelsen tvingas backa om föräldraförsäkringen och föreslår i ett kompromissförslag att ytterligare en månad viks för respektive förälder.

En stridsfråga som ska avgöras på Socialdemokraternas kongress i dag är frågan om en tredelad föräldraförsäkring. Redan förra kongressen 2009 slog fast att partiet ska verka för detta, men det angavs aldrig någon tidpunkt för när det ska vara infört. Nu heter det att ”avgörande steg ska tas så att ett mer jämställt uttag av föräldraförsäkringen uppnås redan under nästa mandatperiod. Ett sätt är att knyta en ytterligare månad inom föräldraförsäkringen till respektive förälder”.

Kongressen ställde sig bakom partistyrelsens förslag att införa allmän förskola från två års ålder. Så snart ekonomin tillåter bör ytterligare steg tas för att göra förskolan helt avgiftsfri. Alla kommuner bör erbjuda förskola i samma omfattning till alla barn.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X