S-toppar och LO: Jobbpolitiken går ut på att sänka löner

Regeringens jobbpolitik går ut på att pressa lönerna på arbetsmarknaden för att få fram fler jobb. Men få väljare är medvetna om detta och enligt en opinionsundersökning säger fler än tre av fyra väljare bestämt nej till sänkta löner. Det skriver Wanja Lundby-Wedin, Mona Sahlin och Thomas Östros.

Under strecket
Publicerad

WANJA LUNDBY-WEDIN ordförande LO MONA SAHLIN (S) partiordförande THOMAS ÖSTROS (S) ekonomisk-politisk talesperson

Foto: SCANPIX ARKIV
Annons

Regeringen hävdar att de sätter jobben främst. Men hur är regeringens jobbpolitik tänkt att fungera? Teorin är enkel. Den sänkta a-kassersättningen, införandet av differentierade a-kasseavgifter och lägre inkomstskatter syftar till att pressa lönerna på svensk arbetsmarknad. Med lägre löner är regeringens ambition att arbetsgivarnas efterfrågan på arbetskraft ökar.

Denna lönesänkarmekanism vill regeringen av naturliga skäl inte förmedla till väljarna, men i vårpropositionen 2008 talas klarspråk: ”De reformer som regeringen har genomfört på arbetsmarknaden bedöms…bidra till en bättre fungerande lönebildning och därmed lägre löneökningstakt.”

Annons
Annons
Annons