Annons

S-topp: Därför måste Nobeldomen överklagas

I domen om Nobelcentret görs långtgående tolkningar som går emot tidigare praxis. För Stockholms och andra storstäders skull måste domen prövas i högre instans, skriver Jan Valeskog (S), oppositionsborgarråd i Stockholm.

Under strecket
Publicerad

En bild av ett tänkt Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm.

Foto: Tomorrow AB

Jan Valeskog.

Foto: Magnus Selander

En bild av ett tänkt Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm.

Foto: Tomorrow AB
En bild av ett tänkt Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm.
En bild av ett tänkt Nobelcenter på Blasieholmen i Stockholm. Foto: Tomorrow AB

Den borgerliga majoriteten i Stockholm har beslutat att stoppa planerna på ett Nobelcenter på Blasieholmen. Detta förutsätter att staden avstår från ett överklagande av Mark- och miljödomstolens (MMD) dom till Mark- och miljööverdomstolen (MÖD). Ett förfarande som riskerar att inte bara skada Stockholms trovärdighet som framtida partner utan också försvåra viktiga framtida stadsutvecklingsprojekt. MÖD gav prövningstillstånd till staden vilket tydligt indikerar på juridiska problem i den tidigare domen.

Annons
Annons
Annons