X
Annons
X

Stor oro över skärgårdstrafiken

Christer G Wennerholm (M) har rätt i att den kostsamma sjötrafikupphandlingen leder till påtagliga förändringar. Problemet är att det inte är sådana förändringar som gynnar Stockholms skärgårds utveckling. Vi vill utveckla och förbättra trafiken genom att utgå från de boende, besökare och näringsidkares behov. 2012 års turlista är en bra utgångspunkt, vilket också har föreslagits av de samlade skärgårdsorganisationerna. Vi hoppas att Trafiknämnden inte tilldelar någon ett tioårigt kontrakt utifrån denna sjötrafikupphandling – utan gör om och gör rätt.

Varken processen som lett fram till förslaget eller den försämrade trafiken är acceptabel. I över två år har landstingsmoderaterna sysselsatt konsulter och retat upp skärgårdsboende med ett förslag som inga, förutom möjligtvis några stora privata rederier, verkar nöjda med. Resultatet är en upphandling som de flesta berörda är emot, som kostat skattebetalarna mångmiljonbelopp och där basturlistan tagits fram utan en öppen diskussion.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X