Annons
X
Annons
X

S saknar trovärdighet när det gäller skattesänkningar

När
Ibrahim Baylan kräver att alliansen ska ge besked om hur pensioner ska beskattas nämner han inte vid ett ord hur vänsterexperimentet ska hantera frågan. Förmodligen för att avleda uppmärksamheten från det faktum att oppositionen just inte har några besked att ge. Att jämna ut skillnaderna kostar 17-20 miljarder. Oppositionen har dessutom ytterligare reformförslag som uppgår till 15-17 miljarder. Hur ska alla dessa miljarder finansieras? Visserligen har de sagt att de vill ta bort skillnaderna i beskattning som i dag finns mellan arbetsinkomster och pensioner. Men de talar inte om när det ska ske och framförallt inte om det innebär en höjd skatt för arbetstagare vilket leder till färre jobb. Det vi vet är att om färre arbetar urholkas på sikt den ekonomiska grunden för pensionssystemet, äldreomsorgen och vården.

Socialdemokraterna saknar trovärdighet när det gäller att sänka skatter för pensionärerna. När de själva satt i regeringsställning prioriterade de inte att sänka skatter för vare sig pensionärer eller löntagare.

Alliansen har däremot sänkt skatten för båda grupperna. För arbetande pensionärer har vi dessutom infört ett särskilt högt jobbskatteavdrag. Vi har dessutom tydligt gett besked om att sänkt skatt för äldre är prioriterat framöver. Frågan är då vilka slutsatser vi kan dra av de besked som oppositionen hittills gett vad gäller pensionärers ekonomi?

Annons
X

Med tanke på deras kritik och budgetmotion är sannolikheten stor att skatten höjs kraftigt för den som arbetar vid ett regeringsskifte. Många tunga instanser, däribland det Finanspolitiska rådet och Konjunkturinstitutet menar liksom alliansen att det leder till färre arbetade timmar. På så sätt minskar också pensionerna som är direkt kopplade till Sveriges samlade inkomster.

Utöver detta har oppositionen meddelat att de vill återinföra den statliga fastighetsskatten och förmögenhetsskatten. Det är skatter som drabbar många äldre med egna hus. Dessutom har vi nyligen fått besked om att avdragen för hushållsnära tjänster ska bort, vilket många äldre nyttjat för att få rent hemma. Det är inte heller bara skatten som avgör pensionärers ekonomiska situation, utan också hur mycket pensionen höjs och de utgifter som äldre har.

Under alliansens mandatperiod har pensionshöjningar och skattesänkningar lett till mer pengar i plånboken för äldre. Exempelvis får en ogift garantipensionär född 1937 eller tidigare som hade 67 300 kronor efter skatt år 2006 hela 8 200 kronor mer idag. För en ogift pensionär född efter 1937 som hade 144 400 kronor efter skatt blir motsvarande ökning 11 900 kronor.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Fler som arbetat har också gett oss utrymme för att satsa mer på välfärden. Till exempel har vi avsatt cirka 1,4 miljarder per år för att förbättra äldreomsorgen. En halv miljard årligen har också öronmärks för fler äldreboenden – ett område som varit eftersatt under Socialdemokraterna. Inte minst har vi tillfört 17 miljarder till kommuner och landsting under krisen för att värna den sjukvård och omsorg som äldre i hög grad är beroende av.

  Alliansen har visat att den klarar av att ha god kontroll på statsfinanserna och sänka pensionärernas skatter. Med en långsiktig jobbpolitik bygger vi upp ett starkare trygghetssystem. När fler människor jobbar och inkomsterna förbättras så gynnas dagens pensionärer. Vår politik är inte bara vackert prat – vi levererar också.

  MARGARETA B KJELLIN

  Moderaternas talesperson i äldrefrågor

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X