X
Annons
X

S på kollisionskurs med åkeribranschen

Socialdemokraternas lösningar på problemen inom åkeribranschen leder fel. Istället vill vi se över stelbenta regelverk, och förenkla för företagare i Sverige, skriver företrädare för Moderaterna i en replik.

Åkeribranschen är oerhört viktig för Sveriges konkurrenskraft. Åkeribranschen är blodomloppet för våra jobb och vår industri eftersom den ser till att företag kan leverera sina varor över hela landet. Men det är en bransch som möts av snedvriden konkurrens på grund av fusk och tuffa villkor, vilket hotar både jobb och tillväxt i hela landet. Påföljderna för att systematiskt bryta mot lagar och regler har varit för få och för ringa. Men Ulvskog och Nilsson (S) vill lösa problemen med straffskatter i form av lastbilsskatt, massövervaka chaufförer och förbjuda det fria företagandet, den så kallade holländska modellen (SvD Debatt 4/6). Vi tror inte det är rätt väg att gå.

Vi delar deras inställning att problemen är omfattande och att det inte får löna sig att bryta mot lagar och regler. Det är just därför som Alliansregeringen gjorde ett häv för att skapa ordning och reda i branschen, samt sunda konkurrensvillkor, som möjligheten att låsa fast fordon samt avskräckande sanktionsavgifter. Men vi ställer oss mycket frågande till när Ulvskog och Nilssons utmålar Socialdemokraterna som förkämparna för svensk åkerinäring.

Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X