S och MP: ”Tiotusentals nya jobb säkrar välfärden”

Vi ser till att ytterligare fler kan ­anställas i skolan och inom vården. Vi står fast vid att satsa på ­välfärden och på att med kraft bekämpa sociala klyftor och segregation. Det skriver Stefan Löfven, Isabella Lövin, Magdalena Andersson och Gustav Fridolin inför att höstbudgeten presenteras den 20 september.

Under strecket
Publicerad

Sverige ska konkurrera med kunskap, kvalitet och innovation, skriver S- och MP-regeringen som presentera höstbudgeten den 20 september.

Foto: Tomas Oneborg, Lars Pehrson, Anders Ahlgren
Annons

I en tid med stora utmaningar krävs ansvars­tagande för Sverige. Sedan regeringen tillträdde har vi bytt inriktning för svensk politik. Samhällsbygge med investeringar i jobben, skolan och klimatet har ersatt stora skatte­sänkningar. Det stora underskott i de offentliga finanserna som den tidigare regeringen lämnade efter sig är i all väsentligt utraderat. 120 000 fler människor har idag ett jobb att gå till. Den ekonomiska frihet som kommer av att ha en egen lön omfattar allt fler. Idag har en större andel jobb och egen försörjning i Sverige än vad som någonsin uppmätts i något annat EU-land, tack vare den svenska modellen med en stark välfärd och ett modernt arbetsliv där människor kan kombinera familjeliv och arbete. Sveriges ekonomi växer snabbt och arbetslösheten väntas sjunka ytterligare under kommande år.

Allt detta i ljuset av att befolkningen växer ­snabbare än på mycket länge. Sverige har tagit ett större ansvar än något annat europeiskt land för människor på flykt. Regeringen arbetar hårt för att alla EU-länder ska ta ansvar i flyktingkrisen. Vi tar ansvar för att möta befolkningstillväxten med en bättre skola och starkare välfärd. Det kan vi göra tack vare att regeringen för en ansvarsfull finans­politik. Det finanspolitiska ramverket är grunden för regeringens ekonomiska politik. Ordning och reda ska gälla i de offentliga finanserna. Budget­propositionen för 2017 bygger på en överens­kommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet. I budgeten fortsätter regeringen samhällsbygget för att modernisera Sverige och utveckla den svenska modellen – med ansvar för Sverige. Vi investerar nästa år över 30 miljarder för fler jobb.

Annons
Annons
Annons