Annons
X
Annons
X

S och MP försämrar jobbchanser

REPLIK | UNGDOMSARBETSLÖSHETEN

Höjda kostnader som skulle göra det betydligt dyrare att anställa unga.
Elisabeth Svantesson

Magdalena Andersson (S) och Per Bolund (MP) klargör i en debattartikel att de är överens om att man vill göra det dyrare att anställa unga och därmed fasa ut unga från arbetsmarknaden (
Brännpunkt 30/9) . Frågan är varför inte Vänsterpartiets Ulla Andersson blev tillfrågad om att vara med, trots att det tycks råda rödgrön enighet i denna fråga.

Förutsättningarna för att nya jobb ska växa fram och ge människor en chans på arbetsmarknaden är det som bygger Sverige starkt. Trots detta så är kärnan i Socialdemokraternas och Miljöpartiets budskap att man i ett läge när den svenska arbetsmarknaden möter en allt tuffare internationell konkurrens vill höja skatterna och därigenom försvåra för företag att starta, växa och anställa. Höjda kostnader som skulle göra det betydligt dyrare att anställa unga. För en person under 23 år som tjänar 18 000 kronor i månaden skullearbetsgivaren med de rödgrönas politik tvings betala nästan 4 000 kronor mer i arbetsgivaravgifter. De rödgrönas förslagskulle innebära en försämring av ungas jobbchanser.

Annons
X

Utmaningen med att förbättra ungas chans på arbetsmarknaden har förstärkts av den utdragna globala finans- och skuldkris som tyngt ner världsekonomin och även utmanat vår arbetsmarknad. Samtidigt är det viktigt att göra rätt analys av utmaningen. Många unga söker extraarbete vid sidan av sina studier. För de flesta är också perioden utan arbete relativt kort och Sverige har jämfört med andra EU-länder förhållandevis låg långtidsarbetslöshet bland unga. Samtidigt finns det en betydande grupp unga där vägen till arbete är längre. Där trösklarna till arbete är för höga.

Vi ska fortsätta med jobbskapande satsningar som möjliggör för fler företag att växa och anställa så att jobben kommer fler till del. Regeringen har fört en ansvarsfull ekonomisk politik som medfört att Sverige i dag har bland de starkaste offentliga finanserna i EU. Den styrkan vill vi använda till att stärka förutsättningarna för att fler unga ska ha ett arbete att gå till. I budgeten för 2014 presenterar regeringen en rad satsningar som ökar viljan att anställa unga, sänker trösklarna och därigenom underlättar för många att få sitt första jobb och en fast förankring på arbetsmarknaden. Så skapar vi fler vägar till jobb för unga.

För att skapa bredare vägar till jobb för unga föreslår vi bland annat stärkt koppling mellan utbildning och arbete genom lärlingsutbildning och så kallade YA-jobb, en typ av anställning som kombinerar arbete och utbildning på en arbetsplats. Det handlar om att lära sig jobbet på jobbet. Vi vet att unga utan fullständig utbildning har särskilt svårt att komma in på arbetsmarknaden. Det är viktigt att tydliggöra olika vägar tillbaka till utbildning. Därför vill vi bland annat förlänga det högre studiebidraget för unga inom garantierna som saknar fullständig gymnasieutbildning. För att öka möjligheterna för unga att få det första jobbet sänker vi dessutom kostnaderna för att anställa yngre unga ytterligare.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Sverige står inför ett vägval 2014. Höjda skatter och ökad belastning på jobben eller en politik för växande företag och för fler jobb som kommer fler till del. Jag kommer alltid att sätta jobben först.

  ELISABETH SVANTESSON (M)

  arbetsmarknadsminister

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X