Annons
X
Annons
X

S-MP-regeringens nya klimatmål

Sent omsider preciserar nu regeringen sina klimatmål inför kommande EU-förhandlingar. S och MP vill se 50-procentiga utsläppsminskningar till 2030 – och landar därmed nära S tidigare förslag.

[object Object]
Åsa Romson (MP). Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT

På Europeiska rådets toppmöte den 23–24 oktober ska EU besluta om klimatpolitiska mål för 2030. EU-kommissionen föreslog i våras att utsläppen av växthusgaser ska minskas med 40 procent, att 27 procent av energin ska vara förnybar samt att EU:s ambitioner om energieffektivisering ska ses över.

När miljö- och jordbruksutskottet träffas på torsdagsmorgonen kommer miljö- och klimatminister Åsa Romson (MP) att tillkännage Sveriges nya position inför förhandlingarna:

**• 50 procent **utsläppsminskningar till 2030.

Annons
X

**• 40 procent **andel förnybar energi till 2030.

**• 30 procent **energieffektivisering, som ska vara bindande och uppföljningsbart.

– Den svenska regeringen har en hög ambition, en högre ambition än den tidigare regeringen, men vi ser också att vi är i ett sent steg i förhandlingarna, säger Romson.

Beskedet om regeringens nya mål kommer sent. I det underlag som miljö- och jordbruksutskottet fått fanns inga konkreta förslag till nivåer – utan endast besked om att ambitionsnivån skulle höjas, vilket genast mötte stark kritik.

Romson säger att orsaken är att ”rutinerna i regeringskansliet” ännu inte fallit på plats. Förhandlingar har pågått löpande, enligt ministern.

De nya nivåerna ligger i linje med Socialdemokraternas tidigare förslag – där målet för energieffektivisering dock låg på 40 procent. För MP – som ville se 60–45–40 – är regeringens position alltså inte lika ambitiös som partiets ursprungliga.

Åsa Romson duckar för frågan om hur MP ser på nivåerna i det nya förslaget:

– Miljöpartiet anser att det är bra att den nya regeringen tydliggör höjda och ambitiösa mål. Inför EU-förhandlingarna är det viktigt att peka på att vi är en progressiv regering som tror att klimatarbete också är något som ger stimulans till jobb och ekonomi i Europa.

Men tycker MP att det här är tillräckliga nivåer?

– Det stora problemet är ju det som blir beslutet på ministerrådet. Kommer det att vara tillräckliga nivåer? De kommer troligtvis inte att ligga ens på de nivåer som den svenska regeringen vill se.

Möjligheterna att påverka beslutet som nästa vecka kommer på EU-nivå bedömer Åsa Romson som ”liten”:

– Vi drar det så mycket vi bara kan åt det håll vi kan. Men ganska få länder har lika ambitiösa mål som den svenska regeringens mål.

Svante Axelsson, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen, är lättad över att det till slut blev tre mål och att de är bindande. Han är också positiv till att ambitionerna höjs jämfört med tidigare regering:

– Men vi tycker att det är för svagt, säger han och säger att ambitionerna måste vara högre för att Sverige ska kunna nå målet om noll utsläpp 2050.

– Återigen skjuter man problemen framför sig. Men får vi detta som EU-beslut är det väl acceptabelt.

Är det möjligt att de svenska nivåerna blir EU-politik?

– Ja, det tror jag. Det finns fler krafter som drar åt samma håll: klimatfrågan, jobbpolitiken och Putin-oberoendet, säger Axelsson och pekar på att oron för Rysslands agerande gjort att frågan om energieffektivisering lyfts till följd av försörjningsproblematiken inom EU.

Annons
Annons
X

Åsa Romson (MP).

Foto: JANERIK HENRIKSSON/TT Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X