Annons
X
Annons
X

S, MP och V kräver oberoende granskning av Quickfallet

S och MP ställer sig nu bakom Vänsterpartiets krav på att regeringen tillsätter en oberoende granskningskommission som undersöker hur Sture Bergwall, tidigare Thomas Quick, kunde fällas för de mord han nu frikänts och beviljats resning för.

Sture Bergwall.
Sture Bergwall. Foto: ANNIKA AF KLERCKER

Justitieutskottets ordförande Morgan Johansson, S, har ägnat den senaste tiden åt att gå igenom de dokumentärer om fallet Quick som gjorts och även läst Hannes Råstams bok. Han säger att det framkommer så allvarliga saker att det är naturligt att man tillsätter en granskningskommission som går igenom hur Sture Bergwall kunnat fällas för de mord han nu friats och beviljats resning för.

– Jag vill inte föregripa den rättsprocess som nu pågår men det har redan ifrågasatts hur de utredningar där han nu är frikänd genomförts. Det som är stötande är att om Sture Bergwall dömts för ett antal mord som han inte begått har vi ett antal gärningsmän som gått fria i åratal. Det är mycket allvarligt anser jag, säger Morgan Johansson.

Han poängterar att han inte tar ställning i konflikten mellan de som tror på att Quick begått morden, och de som inte tror på det. Samtidigt konstaterar han att bägge parter nu efterlyser en stor granskning av fallet Quick.

Annons
X

– Göran Lambertz ställer sig ju i dagens debattartikel i DN positiv till en granskning, och även Bergwalls advokat Thomas Olsson vill ju ha en sådan. Då bör det vara naturligt för regeringen att tillsätta en kommission.

Morgan Johansson anser att man bör granska vilka fel och misstag som begåtts, och om det är enskilda befattningshavare, som poliser och åklagare, som ska klandras eller om det är ett systemfel som ligger bakom.

– Är det ett systemfel måste det rättas till, det är av intresse för lagstiftaren eftersom det allra ytterst handlar om allmänhetens förtroende för rättsväsendet och den rättspsykiatriska vården.

Just i fallet den rättspsykiatriska vården menar Morgan Johansson att det som framkommit i dokumentärerna och boken om hur neddrogad Sture Bergwall varit under utredningarna är alarmerande.

– Om bara hälften av det som kommer fram i Hannes Råstams bok är sant så finns det ju verkligen en hel del frågetecken som uppkommer kring den rättspsykiatriska vården.

Han säger också att det är oroande att samma grupp av människor lett utredningarna under alla år.

– Det är en omständighet som är konstig. Om samma personer arbetar med detta år efter år så finns det ju en uppenbar risk att man inte ifrågasätter på samma sätt som man annars skulle göra. Man riskerar att arbeta utifrån förutfattade meningar. Det är också märkligt att denna grupp kunnat lita på en nedrogad mentalsjuk mytomans berättelser på det sätt som skett, säger Morgan Johansson.

Vilken sammansättning bör granskningskommissionen ha?

– Man borde hitta folk i den juridiska kretsen, men samtidigt ska man komma ihåg att detta är ett litet land och det finns inte så många höga jurister att tillgå. Kommissionen bör ha en så bred sammansättning som möjligt, med även statsvetare, rättssociologer och någon med rättspsykiatrisk kompetens. Hur sammansättningen ska se ut bör vara ett gemensamt beslut mellan regeringen och oppositionen, säger Morgan Johansson.

Justitieminister Beatrice Ask (M) vill ha någon form av belysning av hur rättsväsendet har hanterat fallet Thomas Quick.

– Exakt i vilken form låter jag vara osagt. Först vill jag avvakta de återstående resningsansökningarna, säger hon till TT.

Maria Ferm, MP, ledamot i justitieutskottet ställer sig bakom kravet.

– Vi vill absolut att en granskningskommission inrättas. Det har varit alldeles för mycket brister och felaktigheter genom hela rättskedjan, så det är viktigt att gå till botten med det hela.

Förrförra veckan krävde också Vänsterpartiet en granskningkommission.

LÄS ÄVEN:
Lambertz: ”Vore fel av mig att inte säga någonting”

LÄS ÄVEN:
Politiskt krav på Quick-granskning

Läs mer om fallet Quick:

Läs mer om fallet Quick:

Läs även

Quicks domar och frikännande svd.se
Annons
Annons
X

Sture Bergwall.

Foto: ANNIKA AF KLERCKER Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X