Annons

”S måste ha en folklig klimatpolitik”

Emma Fastesson Lindgren och Nils Lager.
Emma Fastesson Lindgren och Nils Lager. Foto: Pressbilder

Socialdemokratisk klimatpolitik borde varken utgöras av gröna skatteväxlingar som slår hårdast mot de som redan har minst, eller förlita sig på att konsumentmakt och flygskam ska lösa klimatfrågan. Det skriver Emma Fastesson Lindgren och Nils Lager i en slutreplik om bensinpriset.

Under strecket
Publicerad

Vi har fått två repliker från de Stockholms-baserade studentföreningarna SSCA och SSK till vårt förslag att regeringen borde växla en sänkt bensinskatt med höjda trängselavgifter, för en klimatpolitik som både Bensinupproret och Greta-aktivister har råd att ställa sig bakom. I dessa lyfts argument fram att omställningen måste gå snabbare, varför vi inte kan sänka bensinskatten.

Men relationen mellan bensinskatt och bilåkande ser inte alls likadan ut runt om i landet. Att bilåkare i glesbygd är mycket mindre priskänsliga än urbana är ett återkommande resultat i forskningen. Att höja bensinskatten riskerar därför enbart bli ett slag mot plånboken, med begränsad förändring av utsläppsnivåer, i rurala områden. En kraftig utbyggnad av trängselavgifter skulle på ett effektivt sätt komma åt denna skillnad i priskänslighet och på så sätt kunna drastiskt minska bilåkande i städer där många alternativ till bilen finns — och därmed även i landet i stort. Trängselavgifter kan dessutom utformas för att öka incitament för byte till miljöbilar genom att ha högre trängselavgifter för bensin- och dieselbilar, vilket är en version på hur trängselskatten tidigare var utformad i Stockholm.

Annons
Annons
Annons