Annons
X
Annons
X

S-kommuner ska ge sommarjobb åt alla unga

Socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting ska prioritera sommarjobb i hela landet. Jobbpolitiken är regeringens stora misslyckande, en slutsats som delas av en tydlig majoritet av svenska folket, skriver Mona Sahlin med hänvisning till en ny opinionsundersökning.

(uppdaterad)

Sverige behöver en jobbpolitik som ger våra unga en plats på arbetsmarknaden. Ungdomar är en tillgång. Deras kunskap, talang och nya idéer får i dag inte komma till sin rätt men behövs för att utveckla våra svenska företag och vår välfärd i framtiden.

Den svenska ungdomsarbetslösheten är en av de högsta i hela Europa och ett brott mot de borgerliga partiernas löfte om fler jobb. Dessutom är det ett obegripligt slöseri med ungas resurser och kunskap, och med statens finanser.

Sveriges unga behöver nu snabba åtgärder som ger resultat. En viktig insats kan göras redan i sommar. För de allra flesta är sommarjobbet den första kontakten med ett arbete och för många också vägen in på arbetsmarknaden.

Annons
X

Alla kommuner borde via riktade insatser kunna se till att det finns sommarjobb för de tjejer och killar mellan 16-18 år som vill jobba i sommar. Vi vet att det går i flera socialdemokratiskt styrda kommuner. Nynäshamnsmodellen borde spridas vidare i landets kommuner. Den innebär att alla gymnasieelever erbjuds ett par-tre veckors sommarjobb till kollektivavtalsenliga löner. Efter beslut på den socialdemokratiska jobbkongressen i höstas ska socialdemokratiskt styrda kommuner och landsting prioritera sommarjobb i hela landet.

Samtidigt som ungdomsarbetslösheten biter sig fast på rekordnivåer, så fortsätter regeringen att sänka skatter på lånade pengar. Regeringen har under mandat­perioden sänkt skatterna med 100 miljarder, mest för de rikaste. Bristerna i jobb­politiken skyller de gärna på finanskrisen. Men det handlar om prioriteringar. I stället för att prioritera investeringar i utbildning och jobb för de unga har höger­alliansen prioriterat skattesänkningar. Resultatet ser vi nu. Klyftorna mellan människor ökar och fler unga lämnas utanför. Utanförskapet har, med deras eget sätt att mäta, vuxit med 70 000 personer sedan valet och statens finanser tar stryk med underskott på 70 miljarder kronor.

Jobbpolitiken är regeringens stora misslyckande, en slutsats som delas av en tydlig majoritet av svenska folket. På uppdrag av S
ocialdemokraterna ställde Novus opinion frågan till 1000 svenskar om vad de anser om regeringens insatser för att bekämpa ungdomsarbetslösheten. Endast en av fyra, 25 procent, ansåg att regeringen har gjort ett bra jobb och hela 46 procent ansåg att de hade gjort ett mycket dåligt eller dåligt jobb.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Svenska folkets missnöje är lätt att förstå. Nu ska t ex 65 000 praktikanter skyfflas in på de statliga myndigheterna utan möjlighet till kvalitativa insatser och med kraftig kritik från berörda myndigheter som följd. Arbetslösa ungdomar har förvarats på arbetsförmedlingen utan möjlighet till vidareutbildning. Enligt arbetsförmedlingen får bara en av tio unga långtidsarbetslösa en aktiv insats i form av utbildning eller praktik.

  Sedan regeringsskiftet har också andelen ungdomar som går vidare till högskole­studier minskat och antalet utbildningsplatser på komvux skurits ned med över 25 000 platser. I elva av OECD:s medlemsländer har idag en större andel unga vuxna eftergymnasial utbildning än i Sverige. Antalet arbetslösa utan slutbetyg från gymnasiet är enligt arbetsförmedlingen över 100 000 personer och väntas fortsätta öka.

  Det duger inte. En ungdomsarbetslöshet på dagens nivåer riskerar förändra Sverige för lång tid framöver. Våra möjligheter till framtida tillväxt och välstånd begränsas om vi låter arbetslösheten bita sig fast. Fler jobb bygger Sverige starkt och som ung måste man få en första kontakt med arbetsmarknaden. Utöver riktade insatser för att ge unga sommarjobb har vi Socialdemokrater lagt flera förslag för att ge Sveriges unga jobb och nya möjligheter.

  • Vi föreslår 100 000 nya jobb och utbildningsplatser varav 26 000 utbildningsplatser riktade direkt till unga.

  • Vi vill införa en ”första dagen garanti” mot ungdomsarbetslöshet. Unga arbetslösa ska direkt få en insats som leder vidare.

  • Vi vill investera i lärlingsplatser och traineeplatser i välfärden.

  • Vi vill ta bort arbetsgivaravgiften för arbetsgivare som anställer en arbetslös ungdom och införa ett första-jobbetavdrag för dem som anställer långtids­arbetslösa ungdomar.

  Regeringens bidragslinje måste bytas mot en utbildningslinje. Vi vet att utbildning ger jobb och att jobb ger tillväxt. Sverige behöver konkurrera med kunskap istället för med låga löner för att kunna hävda sig i den globala konkurrensen. Vi vill att hälften av Sveriges unga ska ha påbörjat högskoleutbildning innan de fyllt 26 år och utbildningssystemet måste bli bättre på att förmedla jobb och kontakter. Vi vill öka praktikinslagen på högskolorna. Även för gymnasieungdomarna måste kopplingen till arbetslivet stärkas och möjligheten till lärlingsplatser utvecklas.

  Det är bråttom nu. De närmaste åren lämnar de största ungdomskullarna sedan fyrtiotalistgenerationen gymnasieskolan. Hundratusentals unga vuxna ska ta plats i samhället – med höga krav, många nya idéer och stark vilja att förändra. Globaliseringen har format en generation av kunniga och välinformerade unga. Det är en fantastisk möjlighet för vårt land. Men då måste Sverige bli bättre på att ta tillvara ungdomars talang och potential. Istället för sänkta skatter på lånade pengar vill vi investera i nya jobb, utbildning och möjligheter. Vi vill att Sverige ska bli ett möjligheternas land – för alla.

  Valet 2010 handlar därför om man vill se fler jobb med socialdemokraterna - eller fortsatt ökade klyftor med Moderaterna.

  MONA SAHLIN (S)

  partiledare

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X