X
Annons
X

S: Hastigt ökade kostnader ett hot på sikt

För hälften av tio delmål, som redovisas i landstingets årsredovisning, försämrades resultatet. Vi menar att Stockholms läns landsting kan bättre, skriver Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S) i en slutreplik om vårdval.

Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S).
Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S). Foto: Magnus Selander, Pressbild

I vår artikel i måndags krävde vi ett stopp för införande av nya vårdval till dess att de befintliga vårdvalen utvärderats och brister har åtgärdats. Skälen för vårt krav är två. För det första har de befintliga vårdvalen lett till sönderstyckningar av vårdkedjorna och kostnadsökningar som på sikt hotar både kvaliteten och ekonomin i den gemensamfinansierade vården. Dessa problem måste lösas, inte förvärras. För det andra bedömer vi att landstingets ekonomi, efter nästan tio års moderat styre, inte heller på kort sikt klarar nya budgetposter som växer med tio procent per år.

Erika Ullberg (S) och Dag Larsson (S).

Foto: Magnus Selander, Pressbild Bild 1 av 1
Annons
X
Annons
X
Annons
X
Annons
X