Annons
X
Annons
X

S har bromsat viktiga åtgärder för export

REPLIK | EXPORTSATSNING

Stefan Löfven skriver i en artikel på Brännpunkt (
7/7) om betydelsen av satsningar på svensk export. Utrikeshandeln utgör en hörnsten för Sveriges välstånd och därför är det lovvärt att socialdemokraterna inser vikten av att svenska företag, särskilt små- och medelstora, får bättre förutsättningar att exportera. Tack vare denna samsyn kom regeringen och socialdemokraterna redan ifjol överens om ett utökat anslag till exportfrämjande åtgärder på motsvarande 175 miljoner fram till 2014.

Socialdemokraterna och Stefan Löfven missar dock att det krävs arbete på flera fronter samtidigt för att stärka de svenska företagens globala konkurrenskraft. En ambitiös och kraftfull politik måste bidra till olika former av internationalisering. Det behövs krafttag, idéer och förnyelse.

Nyligen lanserade jag en plan med 40 konkreta mål och åtgärder i just den riktningen. Den handlar om att verka för mer frihandel globalt, mer handel med strategiska tillväxtmarknader, en öppnare och bättre EU-marknad, en tydligare och mer positiv bild av Sverige i världen samt att fler resurser i landet används för att öka handeln.

Annons
X

Vi måste också bli bättre på att skapa förutsättningar för svenska företag inom särskilda framtidsbranscher att växa internationellt. Därför fattade regeringen nyligen beslut om att utöka satsningen på miljöteknikexport, vilket innebär att vi mellan 2011-2014 satsar 400 miljoner på att förstärka och utveckla den svenska miljöteknikexporten. Regeringen fokuserar även på de kulturella och kreativa näringarna, såsom dataspel, design, litteratur, musik, mode och turism, då dessa sitter på en stor outnyttjad exportpotential.

Svenskar med bakgrund och erfarenheter från andra länder, våra kosmopoliter, utgör en förbisedd resurs för företagen. Regeringen har initierat Projekt Kosmopolit för att personer med internationell kompetens bättre ska tillvaratas i näringslivet. Studier har visat att invandring bidrar till ökad utrikeshandel och att personer som anställs i svenska företag hjälper till att öka deras export. Därför var det förvånande att Socialdemokraterna röstade nej till de nya regler för arbetskraftsinvandring som regeringen tillsammans med Miljöpartiet tagit fram.

Socialdemokraterna har tyvärr satt sig emot andra viktiga åtgärder som syftar till att skapa bättre möjligheter för företagen. Detta gäller inte minst regeringens förslag på en ny och vassare organisation för export- och investeringsfrämjandet. Näringslivet stödde idén och trots Socialdemokraternas motstånd fick förslaget nyligen stöd av en riksdagsmajoritet. Den nya organisationen börjar fungera den 1 januari 2013.

Stäng

PERFECT WEEKEND – Nyhetsbrevet från SvD Perfect Guide som håller dig uppdaterad på de senaste samtalsämnena inför helgens middagar.

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Ökad internationalisering leder till fler jobb i Sverige. Därför är handelspolitiken och främjandet en central del av regeringens jobbpolitik. Regeringen har en tydlig vision för hur Sverige ska stärka sin roll som en ledande handelsnation. Tillsammans med fortsatta förbättringar av jobb- och företagsklimatet i Sverige maximerar regeringens handelspolitik företagens affärsmöjligheter globalt. Vårt framtida välstånd är beroende av att vi gör landet mer dynamiskt, öppet och konkurrenskraftigt.

  EWA BJÖRLING (M)

  handelsminister

  Annons
  Annons
  X
  Annons
  X
  Annons
  X