Annons
X
Annons
X

S: ”Fria gymnasievalet är här för att stanna”

När Moderaterna i Stockholm nu ger sig in i diskussionen om skolan, missar de helt de problem och utmaningar som finns idag. Till exempel att alltför många elever inte får sitt förstahandsval, skriver skolborgarrådet Olle Burell (S) i en replik.

Foto: Karin Malmhav/TT

REPLIK | SKOLAN

De moderata oppositionsborgarråden Anna König Jerlmyr och Cecilia Brinck vet att deras påstående att Socialdemokraterna vill begränsa valfriheten är trams (SvD Debatt 28/1). Såväl i skrift som muntligen på senaste mötet med kommunfullmäktige har jag understrukit att det fria gymnasievalet för eleverna i Stockholmsregionen är här för att stanna och att Socialdemokraterna bejakar ungdomarnas valfrihet och rörlighet över kommungränserna. Den situation som råder i dag innebär dock att alltför många elever inte får sitt förstahandsval eftersom söktrycket koncentreras till ett fåtal gymnasieskolor.

Den borgerliga dogmen om att överlåta åt marknaden att lösa alla problem har alltså misslyckats med att möta elevernas efterfrågan och drömmar. Det är därför som Stockholms stad kommer att ta fram en offensiv strategi för att bygga ut gymnasieskolan och det är därför som vi har initierat ett utvecklingsarbete för att skapa gymnasiekluster i kollektivtrafiknära lägen. Dessa attraktiva lärandemiljöer ska samla ett flertal gymnasieskolor, gärna både kommunala och fristående, med såväl högskoleförberedande som yrkesförberedande program. Vi inbjuder till ökad samverkan.

I tider med bristande likvärdighet inom skolan och ökande kunskapsklyftor mellan elever vars föräldrar har hög respektive låg inkomst och utbildning, är det anmärkningsvärt att två ledande politiker lyckas skriva en hel artikel utan att komma med ett enda konkret reformförslag. Istället får vi läsa välbekanta utläggningar om marknaden som den enda lösningen på alla problem. Svensk skola behöver mer av samsyn och arbetsro. Vårt gemensamma mål måste vara att stärka alla elevers kunskapsutveckling, sociala och kulturella kapital samt demokratiska erfarenheter.

Annons
X

Därför initierar majoriteten i Stockholms stadshus framtagandet av ett nytt skolprogram som ska omfatta både förskolan, grundskolan och gymnasieskolan – med utsträckta händer till komvux och yrkesutbildningar, högskolor och universitet, studieförbund och andra delar av civilsamhället. Till grund för detta arbete ligger bland annat den så kallade hållbarhetskommissionens arbete och den nya långsiktiga visionen för Stockholm 2040. Skolan måste bidra till att skapa ett samhälle som håller samman och där boendesegregationens allvarliga konsekvenser mildras, inte förstärks.

Till exempel vill vi se fler utbyten mellan skolor som ligger i områden med skilda socioekonomiska förutsättningar, så att elever lär känna varandras verkligheter och knyter nya vänskapsband. Vi ser att förskolan är vår bästa chans att rusta alla barn inför resten av skoltiden och därför har vi redan gett förskolan ett tydligt uppdrag att försöka locka lika många barn i ytterstaden som den redan gör i innerstaden. Vi satsar kraftfullt på elevhälsan, inte minst i gymnasieskolan, och utvecklar studie- och yrkesvägledningen för att nå de elever som är i riskzonen för att inte klara utbildningen.

**Stockholms stad gör ett bra jobb **med mottagande av nyanlända, men även här finns självklart en stor utvecklingspotential. Genom att skolor i hela staden hjälps åt och tar fram individuellt utformade planer för skolgång och snabb introduktion i det svenska samhället kommer detta att bli ett lyft för Stockholm. Slutligen satsar vi på att stärka lokalsamhället och samarbetet mellan skola och föräldrar. Det är inte bara skolan som behöver ha hög kvalitet och motiverade lärare, det behövs också en omgivning runt varje barn som ger dem förutsättningar att lyckas i skolan.

Stäng

SvD:s NYHETSBREV – dagens viktigaste nyheter direkt i mejlkorgen

  Anmäl dig här kundservice.svd.se

  Trots att jag betraktar Anna König Jerlmyrs och Cecilia Brincks debattartikel som tämligen osaklig, vill jag passa på att välkomna det faktum att Moderaterna börjar uttala sig i skolfrågor. Alltför länge lät de Liberalerna ha monopol på borgerlig utbildningspolitik, vilket har gjort debatten torftig och enögd. Medan Liberalerna prestigeladdat galopperar vidare med Jan Björklunds käpphästar, hoppas jag att Moderaterna kan bredda sitt tänkande kring skolan och visa sig öppna för långsiktiga uppgörelser över blockgränsen. Det tror jag kommer välkomnas av både lärare, föräldrar och elever.

  Olle Burell (S)

  skolborgarråd i Stockholms stad

  Olle Burell Foto: Magnus Selander
  Annons
  Annons
  X
  Foto: Karin Malmhav/TT Bild 1 av 2

  Olle Burell

  Foto: Magnus Selander Bild 2 av 2
  Annons
  X
  Annons
  X