S försvarsretorik ett eko från 80-talet

Under strecket
Publicerad
Annons

Timme för timme följer vi nu utvecklingen på Krim och i Ukraina. Rysslands agerande är oacceptabelt och kommer att få konsekvenser för den försvars- och säkerhetspolitiska utvecklingen i Europa och i Sverige. Förra året tillsatte jag en försvarsberedning, i vilken även Socialdemokraterna och Peter Hultqvist ingår, med syfte att nå en bred samsyn i frågan om hur den fortsatta utvecklingen av försvaret ska se ut. Nyligen fick försvarsberedningen förlängd tid för kunna komplettera med en säkerhetspolitisk bedömning utifrån den senaste händelseutvecklingen i Ukraina.

Runt om i Försvarsmakten pågår ett omfattande arbete med att genomföra försvarsreformen som regeringen beslutade 2009 för att öka vår försvarsförmåga. Reformen innebär till exempel att Försvarsmakten övar mer och i större och mer kvalificerade övningar. Försvarsmakten genomför återigen krigsförbandsövningar och den nationella försvarsplanering har återupptagits, något som upphörde under den förra socialdemokratiska regeringen.

Annons
Annons
Annons